Thema 3 - Mens en milieu

Thema 3
Mens en milieu
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 3
Mens en milieu

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Basisstof 1
Ecosysteemdiensten
Vervuiling, uitputting, aantasting
Bevolkingsdruk

Slide 3 - Slide

Ecosysteemdiensten

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Basisstof 2
Bemesting
Bodembewerking
Bescherming

Slide 7 - Slide

Uitspoeling mineralen

Slide 8 - Slide

Chemische bestrijding
 • Insecticiden, pesticiden, herbiciden
 • Niet soortspecifiek
 • Resistentie
 • Persistent

Slide 9 - Slide

Accumulatie

Slide 10 - Slide

Biologische bestrijding
 • Natuurlijke vijanden

Slide 11 - Slide

Monocultuur - wisselteelt

Slide 12 - Slide

Veredeling

Slide 13 - Slide

Bio-industrie
Biologische veeteelt

Slide 14 - Slide

Basisstof 3
Duurzaamheid
Koolstofkringloop
Stikstofkringloop

Slide 15 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Basisstof 4
Versterkt broeikaseffect
Eutrofiëring

Slide 21 - Slide

Broeikaseffect

Slide 22 - Slide

Versterkt broeikaseffect

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Gevolgen klimaatsverandering

Slide 25 - Slide

Alternatieve energiebronnen

Slide 26 - Slide

Eutrofiëring

Slide 27 - Slide

Rioolwaterzuivering

Slide 28 - Slide

Basisstof 5
Natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling

Slide 29 - Slide

Versnippering natuur
Verbinden natuur

Slide 30 - Slide

Natuurbeheer

Slide 31 - Slide

Natuurontwikkeling

Slide 32 - Slide

 • Ecosysteemdiensten
 • Bemesting, eutrofiëring
 • Bodembewerking, chemische en biologische bestrijding, accumulatie, bio-industrie en biologische veeteelt
 • Duurzaamheid, koolstofkringloop, stikstofkringloop
 • Versterkt broeikaseffect, klimaatsverandering
 • Natuurbehoud, natuurbeheer, natuurontwikkeling

Slide 33 - Slide


A
Grafiek A
B
Grafiek B
C
Grafiek C

Slide 34 - Quiz


A
Alleen 1 en 3
B
Alleen 2 en 4
C
Alleen 1 en 4
D
Alleen 4 en 5

Slide 35 - Quiz


A
NH3
B
NO2- en NO3-
C
N2O
D
Aminozuren

Slide 36 - Quiz