ZH/GHZ/Verslavingszorg: multimorbiditeit en polyfarmacie

Multimorbiditeit en polyfarmacie
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Multimorbiditeit en polyfarmacie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Comorbiditeit en multimorbiditeit
Co-morbiditeit: Er is één index-ziekte, van waaruit de andere ziekten bekeken worden. Wat is de onderlinge invloed van de indexziekte en de andere ziekten?

Multi-morbiditeit: Alle aanwezige ziekten worden bekeken, ongeacht de mate van invloed die ze op elkaar hebben. Er wordt niet vanuit één ziektebeeld gekeken, maar vanuit het geheel.  

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Kies een aandoening uit de branche waarin jij je deze periode specialiseert (dus ziekenhuis, GHZ of verslavingszorg). 

Bedenk bij deze aandoening twee relevante co-morbide aandoeningen.

Slide 3 - Slide

ZH:
- Hartinfarct: DM, COPD
- Medicijnintoxicatie: Dementie, nierfalen

GHZ:
- syndr. v. Down: slechtziendheid, schildklierafwijkingen

Verslaving:
- Alcoholverslaving: depressie, leverfunctiestoornissen, dementie.
- Online gokverslaving: licht verstandelijke beperking, functionele motorische beperking. 
Multimorbiditeit:
Onderlinge invloed van
DM, niet-aangeboren hersenletsel
en boezemfibrilleren

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Multimorbiditeit:
Onderlinge invloed van
benzo-verslaving, angststoornis
en leverfunctiestoornis

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Multimorbiditeit:
Onderlinge invloed van
ulcus cruris, DM en alcoholabusus

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Multimorbiditeit:
Onderlinge invloed van
reflux, angina pectoris
en obesitas

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Geef een voorbeeld van causale multimorbiditeit, liefst uit de branche die je deze periode bestudeert.
Bij causale multimorbiditeit hebben twee of meer aandoeningen dezelfde oorzaak of risicofactor.

Slide 8 - Open question

ZH: longkanker en HVZ door roken

GHZ: NAH en amputatie na ongeval

Verslaving: cognitieve dysfunctie (Korsakov) en leverstoornissen door alcoholabusis.

Geef een voorbeeld van complicerende multimorbiditeit, liefst uit je eigen branche.
Hierbij is de ene aandoening (deels) een gevolg van de andere aandoening.

Slide 9 - Open question

ZH: Gangreen door DM

Verslaving: gebitsproblemen, ondervoeding door cocaïneverslaving

GHZ: hartafwijkingen, gewrichtsluxatie, zintuiglijke stoornissen door Down. 
Multimorbiditeit is een belangrijke oorzaak van polyfarmacie.

We spreken van polyfarmacie wanneer iemand...

A
..langer dan 6 maanden achter elkaar medicatie gebruikt
B
..5 of meer medicijnen tegelijk gebruikt.
C
..medicijnen gebruikt die elkaars werking beïnvloeden
D
..3 keer of vaker per dag medicijnen moet gebruiken.

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Veel gebruikte
groepen medicijnen
in jouw branche.

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Gevolgen of gevaren
van polyfarmacie.

Slide 12 - Mind map

-Elkaar tegenwerken of te veel versterken. 
-Schadelijke effecten van medicijnen op uitscheidingsorganen. 
-Risico op interacties en bijwerkingen
-Vergeten, dubbel innemen
Concrete suggesties om (nadelige gevolgen van) polyfarmacie te verminderen in jouw branche.

Slide 13 - Open question

ZH: duidelijke instructies hoe lang ontslagmedicatie gebruikt moet worden.
Instructies op papier, evt. met plaatjes wanneer en hoe medicatie gebruikt moet worden.

GHZ: zelfzorgmedicatie/ medicatie in eigen beheer monitoren.
medicatie onder toezicht
regelmatige medicijnevaluatie

Verslaving: niet-medicamenteuze opties zoeken. Niet-verslavende medicatie-opties zoeken. Duidelijke afspraken over hoeveelheid en duur medicatiegebruik. 
Vragen / opmerkingen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions