multimorbiditeit en polyfarmacie

Multimorbiditeit en polyfarmacie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Multimorbiditeit en polyfarmacie

Slide 1 - Slide

Comorbiditeit en multimorbiditeit
Co-morbiditeit: Er is één index-ziekte, van waaruit de andere ziekten bekeken worden. Wat is de onderlinge invloed van de indexziekte en de andere ziekten?

Multi-morbiditeit: Alle aanwezige ziekten worden bekeken, ongeacht de mate van invloed die ze op elkaar hebben. Er wordt niet vanuit één ziektebeeld gekeken, maar vanuit het geheel.  

Slide 2 - Slide

Opdracht
Kies vier van onderstaande indexziekten. Bedenk bij elke aandoening twee relevante co-morbide aandoeningen.

- Diabetes                                                    - Obesitas
- COPD                                                           - Depressie
- Vasculaire dementie                            - Boulimia


Slide 3 - Slide

Aandoeningen die
veel bij ouderen
voorkomen

Slide 4 - Mind map

Multimorbiditeit
op jongere leeftijd
(noem een combinatie
van ziekten)

Slide 5 - Mind map

Geef een voorbeeld van co multimorbiditeit.
Hierbij hebben twee of meer aandoeningen dezelfde oorzaak of risicofactor.

Slide 6 - Open question

Multimorbiditeit is een belangrijke oorzaak van polyfarmacie.

We spreken van polyfarmacie wanneer iemand...

A
..langer dan 6 maanden achter elkaar medicatie gebruikt
B
..5 of meer medicijnen tegelijk gebruikt.
C
..medicijnen gebruikt die elkaars werking beïnvloeden
D
..3 keer of vaker per dag medicijnen moet gebruiken.

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Veel gebruikte
groepen medicijnen
door ouderen.

Slide 10 - Mind map

Gevolgen of gevaren
van polyfarmacie.

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Slide

Draagkracht en draaglast
Gezondheid en ziekte hebben ook te maken met de balans tussen draagkracht en draaglast. Er wordt ook wel gesproken van belastbaarheid en kwetsbaarheid

Ouderen zijn kwetsbaar omdat ze (meestal) een verminderde draagkracht hebben en een verhoogde draaglast. 

Hierbij spelen lichamelijke, psychische, sociale en functionele factoren een rol.


Slide 13 - Slide

Opdracht
Ouderen hebben zijn kwetsbaar door verlaagde draagkracht en verhoogde draaglast. 

- Geef een voorbeeld van lichamelijke kwetsbaarheid bij ouderen.
- Geef een voorbeeld van psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
- Geef een voorbeeld van sociale kwetsbaarheid bij ouderen.
- Geef een voorbeeld van functionele kwetsbaarheid bij ouderen.

Slide 14 - Slide

Vragen / opmerkingen

Slide 15 - Slide