week 44

1 / 29
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Goals this week
- vertellen over jezelf en anderen
- leren over kwaliteit
- klaarstomen voor de toets

Slide 2 - Slide

Test
- words 2 t/m 5
Zinnen maken:
- am/is/are
- have/has got

Slide 3 - Slide

This lesson 1/3
- laatste presentaties
- oefentoets

Slide 4 - Slide

To do:
 • last presentations
 • oefentoets:
  1. Open de toets in Teams
  2. Vouw je Chromebook dubbel.
  3. Schrijf je antwoorden in je schrift.
  5. Toets nakijken
 • Wat ging goed? Wat kan beter? 

Slide 5 - Slide

Wat ging goed?
woordjesEN-NL
woordjes NL-EN
have/has got (hebben)
to be (zijn)
have/has got + to be

Slide 6 - Poll

Waar moet je nog wat mee oefenen?
woordjesEN-NL
woordjes NL-EN
have/has got (hebben)
to be(zijn)
have/has got + to be

Slide 7 - Poll

Slide 8 - Slide

Goals this week

- klaarstomen voor de toets

Slide 9 - Slide

This lesson 2/3
 • oefenen
 • extra uitleg
 • vragen stellen 

Slide 10 - Slide

Have / has got (hebben
- 6 questions-

Slide 11 - Slide

have got
has got
I
you
he
she
it
you (mv)
we
they

Slide 12 - Drag question

Which sentence is correct?
A
Have you got a bike?
B
Has you got a bike?

Slide 13 - Quiz

Which sentence is correct?
A
Have Harry Potter got an owl?
B
Has Harry Potter got an owl?

Slide 14 - Quiz

Which sentence is correct?
A
Have we got lunch?
B
Has we got lunch?

Slide 15 - Quiz

____ you _____ a favourite singer?

Slide 16 - Open question

Mr Jones ____ a red jacket.

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

am / is / are (zijn)
- 4 questions-

Slide 19 - Slide

am
is
are
I
you
he
she
it
you (mv)
we
they

Slide 20 - Drag question

I ______ very tall
A
am
B
are
C
is

Slide 21 - Quiz

David and Joan _____ dating
A
am
B
are
C
is

Slide 22 - Quiz

They ....... very busy, they are watching video's.
A
isn't
B
am not
C
aren't

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Ik heb 2 honden, ze zijn 6 jaar oud.
I ........ 2 dogs, they ..... 6 years old.

Slide 26 - Open question

Mijn vrienden hebben een auto. Het is geen leuke auto.
My friends ____ a car. It ____ a nice car.

Slide 27 - Open question

To do:
Practise words: 

Practise am/is/are (zijn)

Practise have/ has got (hebben)


easy peasy? --> lyricstraining.com 

Slide 28 - Slide

I am ready for the test
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 29 - Poll