7.1 Nederland: land in een delta

7.1 Land in een delta
 Water
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

7.1 Land in een delta
 Water

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

check het filmpje op de volgende slide

Slide 3 - Slide

filmpje
schooltv.nl     "NAP (Normaal Amsterdams Peil)"

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

    onderdelen rivierenlandschap

Slide 10 - Slide

Binnendijkse land
Het gebied dat achter de dijken ligt, hier ben je beschermd tegen de rivier.
Om te zorgen dat de rivieren niet meer zo snel overstromen, probeert Rijkswaterstaat de rivier meer ruimte te geven --> hiervoor gebruikt de overheid de drietrapsstrategie, om de rivier meer ruimte te geven en ervoor te zorgen dat overstromingen niet meer voorkomen.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

soorten dijken
  • winterdijk —> ligt op de oeverwal, hoog
  • zomerdijk —> ligt dichtbij de rivier, lager

  • tussen winterdijk en de rivier ligt een gebied dat mag overstromen bij te hoog water: de uiterwaarden


<- Kijk naar de afbeelding en zie het verschil!

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

deltagebied van rivieren
  • hoe lager het gebied, hoe langzamer het   water stroomt  —> sedimentatie van zand   bij overstroming rivier.
  • zand blijft vlakbij de oever liggen en hoopt   zich op  —> oeverwal 
  • verder weg van de rivier stroomt water   langzamer —> sedimentatie van   kleideeltjes —> komgrond   
  • komgronden liggen dus lager dan de   oeverwal 
Zandkorrels zijn groter en zwaarder dan kleideeltjes. Bij sedimentatie zakken zandkorrels daarom als eerste naar de bodem. Kijk maar eens hoeveel verschil er zit tussen zand en klei! 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Zijn de volgende stellingen
juist of onjuist?

Slide 18 - Slide

0m NAP is de grens tussen 
Hoog en Laag Nederland

Slide 19 - Slide

Een oeverwal ligt het dichtst bij de bedding van de rivier.

Slide 20 - Slide

Een oeverwal bestaat uit klei.

Slide 21 - Slide

De zee zorgt voor de vorming van nieuw land.

Slide 22 - Slide