Seksualiteit in de gehandicaptenzorg

Seksualiteit voor mensen met een beperking 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
GehandicaptenzorgMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Seksualiteit voor mensen met een beperking 

Slide 1 - Slide

Vandaag: 
Lees de theorie in hoofdstuk 28 (BGZ) of 29 (PBGZ) van je boek
Hier is ook informatie te vinden over seksualiteit bij verschillende ziektebeelden
Cliënten met een beperking en seksualiteit 
 • Intimiteit
 • Seksualiteit binnen de GHZ

Slide 2 - Slide

Intimiteit en seksualiteit 
Intimiteit: 
Een gevoel van verbondenheid, veiligheid, de ruimte hebben om al je diepste gedachten en gevoelens te delen met een ander (niet alleen in liefdesrelaties). 

Seksualiteit:
Seksualiteit gaat over je seksuele gevoelens, wensen en verlangens. 

Slide 3 - Slide

Wat versta jij onder seksualiteit? (kort, bondig antwoord)

Slide 4 - Open question

Bij welke doelgroep speelt seksualiteit een grote rol in de GHZ denk je?

Slide 5 - Open question

Waarom zou dit bij LVB voorkomen?

Slide 6 - Open question

LVB
'Mensen met een LVB vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Gedrags- en psychische stoornissen komen relatief vaak voor, net als verslavingen en grensoverschrijdend gedrag.'

Waaronder: 
Hyperseksualiteit --> wanneer je seksuele libido sterker is ontwikkeld dan wat de maatschappij als normaal of wenselijk beschouwt 


Slide 7 - Slide

Is de ontwikkeling op seksueel gebied nu anders in de GHZ?

Slide 8 - Slide

Licht
Matig
Ernstig
Zeer ernstig
gericht op eigen lichaam, niet bewust
gericht op eigen lichaam vaak niet bewust
gericht op lichaam bewust en onbewust
gericht op lichaam bewust

Slide 9 - Drag question

Wat zijn risico's op het gebied van seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking?

Slide 10 - Open question

Risico's
 • Ongelijkwaardige relatie
 • Zwangerschap 
 • Tienerzwangerschappen komen veel voor bij jonge meiden met een licht verstandelijke beperking
 • Loverboys
 • Beschadigingen van zichzelf of een ander

Slide 11 - Slide

Discriminatie op het gebied van seksualiteit  
Antidiscriminatiewet: Er mag niet gediscrimineerd worden op grond van leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. 

Dit gebeurt wel: 
- Niet geven van noodzakelijke informatie 
- Niet begeleiden of het niet zien van seksuele noden. 
- Medicamenteus onderdrukken van seksuele behoeften. 

Slide 12 - Slide

Andere redenen waarom mensen met een beperking geen seksualiteit beleven.
- Negeren van het onderwerp door ouders / verzorgers 
- Onvoldoende mogelijkheid om seksualiteit te ontdekken
- Aantrekkelijkheid van het lichaam
- Schaamtegevoelens van de persoon.

- Mensen met een verstandelijke beperking: 
       o Minder mogelijkheden en vaardigheden om effectief te communiceren
       o Decorumverlies: wat kan wel en wat kan niet in bepaalde situaties.

Slide 13 - Slide

Filmpje
Tika Stardust (sociaal erotisch zorgverlener) en cliënten
Externe hulpverlening binnen jouw organisatie? 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Taak van een seksueel dienstverlener
- Bevorderen van de kwaliteit van leven
- Relationele - en seksuele vaardigheden aanleren
- Corrigerend doel bij grensoverschrijdend gedrag 
- Nieuwe belevingen aanbieden 
- Zelfvertrouwen van de zorgvrager terugwinnen
http://tikastardust.nl/media/Slide 16 - Slide

Wat wordt er binnen de zorg gedaan aan het inspelen op seksuele behoeften (eigen ervaring)?
A
Veel, wij bespreken dit in teamvergaderingen en verwijzen door.
B
Word besproken in het MDO met zorgvragers
C
weinig tot gering: familie wil dit liever niet.
D
Wordt weinig aandacht aan besteed.

Slide 17 - Quiz

Wat zijn jouw begeleidingstaken op het gebied van seksualiteit?

Slide 18 - Open question

Als (persoonlijk) begeleider GHZ...
Ter ondersteuning wordt verwacht dat: 
- Je kennis hebt over de seksuele ontwikkeling bij cliënten
- Je kunt vragen signaleren (non-verbaal en verbaal)
- Je kan het gesprek aangaan
- Je toont voorbeeld gedrag in omgang met anderen (niet discriminerend)

Hoe?
- Eigen normen en waarden waar nodig op de achtergrond
- Uiten van seksuele gevoelens is menselijk, positief. Maar onderscheid tussen "gezond" en "grensoverschrijdend"
- Positie cliënt en evt. bescherming

Slide 19 - Slide

Seksueel grensoverschrijdend gedrag...
A
Komt meer voor bij mensen met een verstandelijke beperking
B
Komt minder voor bij mensen met een verstandelijke beperking
C
Komt evenveel voor bij mensen met een verstandelijke beperking

Slide 20 - Quiz

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Iemand wordt tegen zijn of haar wil overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks

Beleid organisatie, protocollen
Geeft ruimte voor seksualiteit cliënten, maar ook voor begeleiders (hoe ga je om met niet-toelaatbaar gedrag?)

Slide 21 - Slide

Ethiek en seksualiteit
 • Les 7
 • Je komt voor moeilijke dilemma's te staan: 
 • Wat als twee cliënten met het syndroom van Down met elkaar willen trouwen?
 • Wat als een cliënt met een licht verstandelijke beperking een kinderwens heeft? 
 • Wat als 2 cliënten samenwonen en de één overheerst?

Heb jij dit soort dilemma's? Zet ze in het kanaal, deel met klasgenoten. Bespreek ze tijdens les 7 (ethiek) 

Hermeneutische cirkel inzetten (les 5)

Slide 22 - Slide