Werken met plannen - MTB

Methodisch werken
Basisopleiding 
Lesgroep 12
Lesdag 7 25-10-2022
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Methodisch werkenMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Methodisch werken
Basisopleiding 
Lesgroep 12
Lesdag 7 25-10-2022

Slide 1 - Slide

Methodisch werken is
A
het opstellen van doelen
B
intuïtief handelen
C
een systematische aanpak
D
samenwerken met naasten

Slide 2 - Quiz

Methodisch werken:
Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken. Ook wel: methodisch handelen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat is de juiste volgorde?
A
PCDA
B
PDCA
C
DCAP
D
PDAC

Slide 6 - Quiz

PDCA-cyclus

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Fasen in methodisch werken
  1. Beginsituatie vaststellen (P)
  2. Ondersteuningsvraag beschrijven (P)
  3. Doelen formulieren (P)
  4. Plannen maken (P) en uitvoeren (D)
  5. Uitvoering evalueren (C) en doelen bijstellen (A)

Slide 9 - Slide

Beginsituatie vaststellen
Hoe doe je dat?

Slide 10 - Mind map

Probleem, behoefte of ondersteuningsvraag
Geef een voorbeeld van een ondersteuningsvraag?

Slide 11 - Open question

Make it SMART!!!!

Slide 12 - Slide

Stel zelf een doel op!

Slide 13 - Open question

Plannen maken: Hoe?

Slide 14 - Open question

Evalueren: hoe? en waar let je op?

Slide 15 - Mind map

In vogelvlucht methodisch werken


In de volgende modules beeldvorming en ontwikkeling gaan we hier verder uitgebreid op in. 

Slide 16 - Slide