Methodisch werken PCDA

Methodisch werken
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Methodisch werkenMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Methodisch werken

Slide 1 - Slide

Methodisch handelen is
A
het opstellen van doelen
B
intuïtief handelen
C
een systematische aanpak
D
samenwerken met naasten

Slide 2 - Quiz

Methodisch werken:
Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken. Ook wel: methodisch handelen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat is de juiste volgorde?
A
PCDA
B
PDCA
C
DCAP
D
PDAC

Slide 6 - Quiz

PDCA-cyclus

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Fasen in methodisch werken
  1. Beginsituatie vaststellen (P)
  2. Ondersteuningsvraag beschrijven (P)
  3. Doelen formulieren (P)
  4. Plannen maken (P) en uitvoeren (D)
  5. Uitvoering evalueren (C) en doelen bijstellen (A)

Slide 9 - SlideBeginsituatie vaststellen 
Ondersteuningsvraag beschrijven

Slide 10 - Slide

Beginsituatie vaststellen
Hoe doe je dat?

Slide 11 - Mind map

Probleem, behoefte of ondersteuningsvraag
Geef een voorbeeld van een ondersteuningsvraag?

Slide 12 - Open question

Make it SMART!!!!

Slide 13 - Slide

Stel zelf een doel op!

Slide 14 - Open questionDoelen opstellen? Stel prioriteiten 

Slide 15 - Slide

Plannen maken, uitvoeren, evalueren & bijstellen.

Slide 16 - Slide

Plannen maken: Hoe?

Slide 17 - Open question

Waarmee = welke middelen & begeleiding zet je in? 

Slide 18 - Slide

ValkuilDoelen met acties verwarren en doel vergeten bij de uitvoering

Slide 19 - Slide

Evalueren: hoe? en waar let je op?

Slide 20 - Mind map