Toets M&O deel 1 tot en met 5

Toets M&O deel 1 tot en met 5
  • 30 meerkeuze en sleepvragen
  • Voor de meerkeuzevraag krijg je 1 punt per goed antwoord, voor de sleepvraag 2 punten bij alles goed, 1 punt bij minimaal de helft goed
  • Het juiste antwoord dient aangeklikt te worden of naar de juiste positie gesleept worden
  • Succes!
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Toets M&O deel 1 tot en met 5
  • 30 meerkeuze en sleepvragen
  • Voor de meerkeuzevraag krijg je 1 punt per goed antwoord, voor de sleepvraag 2 punten bij alles goed, 1 punt bij minimaal de helft goed
  • Het juiste antwoord dient aangeklikt te worden of naar de juiste positie gesleept worden
  • Succes!

Slide 1 - Slide

Hoe heet het plan dat jullie gaan schrijven voor het onderdeel W1?
A
Afdelingsplan
B
Marketingplan
C
Verkoopplan
D
Operationeel plan

Slide 2 - Quiz

Een manager = Iemand die werkzaamheden plant, coördineert en [..................] met als [..................] de [.........................] van een organisatie te behalen
Sleep het juiste woord op de juiste plek in de definitie van manager
doelstellingen
aanstuurt
oogmerk

Slide 3 - Drag question

Een organisatie waar één persoon echt de baas is, is een typisch voorbeeld voor
A
Democratisch leiderschap
B
Autoritair leiderschap
C
Laissez-fair leiderschap

Slide 4 - Quiz

Sleep de tekst naar de juiste foto
Laissez fair
Autoritair
Democratisch

Slide 5 - Drag question

Een organisatie waar de leidinggevende ook de werknemers betrekt bij het nemen van een beslissing is een typisch voorbeeld voor
A
Democratisch leiderschap
B
Autoritair leiderschap
C
Laissez-fair leiderschap

Slide 6 - Quiz

Een organisatie waar alleen de leidinggevende het doel, de werkwijze en uitvoering bepaalt is een typisch voorbeeld van
A
Democratisch leiderschap
B
Autoritair leiderschap
C
Laissez-fair leiderschap

Slide 7 - Quiz

Bij Roc City Marketing hebben jullie regelmatig overleg met jullie werknemer(s) voor de uitvoering van een belevingsdag. Dit kan een voorbeeld zijn voor
A
Democratisch leiderschap
B
Autoritair leiderschap
C
Laissez-fair leiderschap

Slide 8 - Quiz

Roc City Marketing wil de gast een onvergetelijke ervaring bieden. Dit is een
A
Missie
B
Visie

Slide 9 - Quiz

Centraal tijdens de uitvoering van de dag om tot een onvergetelijke dag te komen staan de elementen organiseren, leidinggeven en ervaren. Dit is de...
A
missie van ROC City Marketing
B
visie van ROC City Marketing

Slide 10 - Quiz

Een organisatie waar een leidinggevende alleen overzicht houdt maar de werkzaamheden en taken aan de werknemers overlaat, is een voorbeeld van
A
Democratisch leiderschap
B
Autoritair leiderschap
C
Laissez-fair leiderschap

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Je kunt leiderschapsstijlen ook koppelen aan aandacht voor de werknemer als mens en/of de taken van de werknemer. Een manager die veel aandacht schenkt aan de mens en weinig aan de taak is een
A
delegerende manager
B
instruerende manager
C
coachende manager
D
overtuigende manager

Slide 13 - Quiz

Een manager vraagt hoeveel telefoonabonnementen een werknemer heeft verkocht en welke kwaliteiten hij daarvoor heeft ingezet. Mens- en/of taakgericht?
A
Mensgericht
B
Taakgericht

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Landal wil duurzaamheid voor de komende jaren als thema inbrengen. Dit doet ze door onder andere de gasten te wijzen op een gescheiden afvalbeleid. Dit is een voorbeeld van:
A
Missie
B
Visie

Slide 16 - Quiz

De werkwijze om de doelstelling te behalen is een visie van een organisatie
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide

Er zijn verschillende externe factoren die invloed hebben op jouw organisatie. Uit welke externe ontwikkeling komt de pandemie corona?
A
Politiek
B
Technologisch
C
Concurrenten
D
Mondiaal

Slide 19 - Quiz

Uit welke externe factoren die invloed hebben op een organisatie komt de ontwikkeling van het 5G netwerk?
A
Technologisch
B
Economisch
C
Politiek
D
Demografisch

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Slide

De reactie van een lezer hiervoor met als argument dat met name jongeren de schuld krijgen van de 2e golf coronabesmettingen is een voorbeeld van een
A
technologische ontwikkeling
B
ontwikkeling bij leveranciers
C
ontwikkeling bij concurrenten
D
sociaal-culturele ontwikkeling

Slide 22 - Quiz

Jongeren spreken elkaar steeds meer via social media. Dit is een voorbeeld van een
A
Demografische ontwikkeling
B
Sociaal culturele ontwikkeling
C
Technologische ontwikkeling
D
Mondiale ontwikkeling

Slide 23 - Quiz

Een organisatie heeft te maken met externe en interne factoren. Welke van de onderstaande ontwikkelingen is een voorbeeld van een externe factor?
A
Personeel eist loonsverhoging
B
Je bedenkt een planning voor de belevingsdag
C
Jongeren willen meer actieve vakanties
D
Je beslist een prijsverlaging van een activiteit

Slide 24 - Quiz

Een organisatie heeft te maken met externe en interne factoren. Welke van de onderstaande factoren is een interne factor?
A
Het personeel houdt zich niet aan de corona maatregelen
B
Door corona beslist de overheid dat alle horeca dicht moet
C
De 50+ partij wil voor ouderen een 'corona-uurtje' in supermarkten
D
Door corona zal de koopkracht van de consument onder druk komen te staan

Slide 25 - Quiz

De bevindingen van de interne en externe analyse, uitmondend in de kritische sterke en zwakke punten [.............................................] en kansen en
bedreigingen [..................................................] (Kotler, 2013)
Sleep de onderstaande zinsnedes naar de juiste positie in de definitie van de SWOT analyse:
Definitie SWOT-analyse:
van de organisatie
uit de omgeving

Slide 26 - Drag question

Stel je bent leidinggevende op de frontoffice van een hotel of bungalowpark. Je hebt een lijst gemaakt met bevindingen voor jouw SWOT-analyse. Sleep deze bevindingen naar het doel waar je als organisatie wel of geen invloed op hebt
Wel invloed
Geen invloed
goede locatie
Corona
Massa toerisme
weinig gebruik social media
Luxe uitstraling
Vergrijzing
veel doelgroepen

Slide 27 - Drag question

Zet nu de vorige bevindingen bij sterk/zwak of kansen/bedreigingen
sterk/zwak
kansen/bedreigingen
goede locatie
Corona
Massa toerisme
weinig gebruik social media
Luxe uitstraling
Vergrijzing
veel doelgroepen

Slide 28 - Drag question

Slide 29 - Slide

De opkomst van zorgtoerisme zou je in de SWOT-analyse kunnen plaatsen bij
A
Sterkten/zwakten
B
kansen/bedreigingen

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Slide

Wanneer personeelsleden het vaak niet met elkaar eens zijn zou in de SWOT verwerkt kunnen worden bij
A
Sterkte/zwakte
B
kansen/bedreigingen

Slide 32 - Quiz

De communicatie tussen leidinggevende en werknemer is onduidelijk. Dit kan in de SWOT analyse geplaatst worden in:
A
Zwak
B
Bedreigingen

Slide 33 - Quiz

Door corona is er een maximum van 6 gasten per rondleiding. Dit kan binnen de SWOT analyse geplaatst worden bij:
A
Zwakte
B
Bedreiging

Slide 34 - Quiz

Jongeren, blijkt uit onderzoek, willen steeds meer avontuur tijdens de vrije tijd. Dit kan binnen de SWOT analyse geplaatst worden bij:
A
sterk/zwak
B
kansen/bedreigingen

Slide 35 - Quiz

Sterk
Zwak
Kansen
Bedreigingen
Sleep onderstaande woorden naar het juiste doel in de SWOT-analyse:
l
Slechte wifi

Gemotiveerd personeel

Vergrijzing

digitalisering

Slide 36 - Drag question

Uit welk kwadrant zal jouw verbeterpunt komen die je volgens de SMART-methodiek gaat uitwerken?
A
Sterk
B
Zwak
C
kansen
D
Bedreigingen

Slide 37 - Quiz

Einde!

Slide 38 - Slide