Nova 5.2 bewegen les 1

NOVA 5.2
Gemiddelde snelheid
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

NOVA 5.2
Gemiddelde snelheid

Slide 1 - Slide

5.2 Leerdoelen
 • Je kunt de formule voor gemiddelde snelheid toepassen. 
 • Je kunt een gemiddelde snelheid in m/s omrekenen naar km/h.
 • Je kunt de formule van gemiddelde snelheid omzetten zodat je er de afgelegde afstand of benodigde tijd mee kunt berekenen.  

Slide 2 - Slide

Snelheid in km/h
 • Hardlopers
 • Schaatsers
 • Formule 1
 • Fietsers

Slide 3 - Slide

Snelheid naar 100 km/h 
 • 100 kilometer in 1 uur
 • Wat betekent dit nou?

Slide 4 - Slide

Meter per seconde
 • Je kunt snelheid omrekenen van km/h naar m/s
 • Binnen de natuurkunde is dit de standaard eenheid!

Slide 5 - Slide

De gemiddelde snelheid berekenen
Gemiddelde snelheid = afstand / tijd

 vgem = s / t

De afstand is in meter als de tijd in seconden 
De afstand is in kilometers als de tijd in uur is.
De snelheid is dus in m/s of in km/h. 
Grootheden
Eenheden

Slide 6 - Slide


De snelste tijd van Usain Bolt is 14,35 seconden op de 150 meter. Hoeveel meter per seconde loopt hij?

Slide 7 - Open question

Omrekenen van m/s naar km/h
Wat moet je weten om de snelheid te kunnen omrekenen?

 • 1 km = 1000 m
 • 1 uur = 60 min = 3600 sec


Slide 8 - Slide

Voorbeeld omrekenen naar km/h
Als je 5 meter per seconde loopt betekent dit dat je elke seconde 5 meter aflegt, dus 5 meter keer 3600 seconden om te weten hoeveel je per uur in meter aflegt. Wil je het dan weten in kilometers moet je delen door 1000, want 1 km is 1000 meter. 
Dus 5x 3600 = 18 000 m per uur.
18 000 : 1000 = 18 km per uur.

Dit kan ook makkelijker: 
 • m/s  --->  km/h   ----->  x 3,6  
 • km/h  --->  m/s   ----->  : 3,6         

Slide 9 - Slide

Neem over in je schrift
Afstand (s)
Tijd (t) 
Snelheid (v)
meter (m)
seconden (s)
meter per seconde (m/s)
kilometer (km)
uur (h)
kilometer per uur (km/uur)
x 3,6
: 3,6
Grootheid
Eenheden

Slide 10 - Slide

Thijs fietst 7 m/s. Hoeveel km/h is dat?

Slide 11 - Open question

De afstand berekenen

Afstand = gemiddelde snelheid x tijd 

s = vgem  x  t

Slide 12 - Slide

De gemiddelde snelheid van Thijs is 25,2 km/h. Hij zit 3 uur op zijn fiets. Hoeveel km heeft hij afgelegd?

Slide 13 - Open question

Een slag heeft een snelheid van 0,02 m/s. Na hoeveel tijd heeft hij 1 km afgelegd?
A
14 minuten
B
3 uur en 2 minuten
C
1 uur en 54 minuten
D
13 seconden

Slide 14 - Quiz

Opdracht
Meet op google maps de afstand van de route waarover jij naar huis gaat. 

Hoe lang doe je meestal over de reis? 
 
Wat is dan je gemiddelde snelheid? Antwoord in m/s en km/h.
Wat is ongeveer je maximale snelheid denk je? En wat je minimale?
Schrijf in je schrift.  

Slide 15 - Slide

Even de formules herhalen

gemiddelde snelheid = afstand / tijd ---> vgem = s / t

afstand = gemiddelde snelheid x tijd ---> s = vgem x t

tijd = afstand / gemiddelde snelheid ---> t = s / vgem 

Slide 16 - Slide