Engels year 3 grammar & listening

Welcome back!
Hope you had a nice easter break and feel like learning some English today! Eventhough the situation is still not what we are used to I am happy that you are all here.
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welcome back!
Hope you had a nice easter break and feel like learning some English today! Eventhough the situation is still not what we are used to I am happy that you are all here.

Slide 1 - Slide

Planning for today:
* Grammar
* watching and listening
* something funny

Slide 2 - Slide

De  present simple vs de present continuous hoe zat dit ook alweer? Wat weten jullie nog over deze twee tijden?

Slide 3 - Mind map

Present simple vs. present continuous

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Look at the words below. Which ones are signal words for the Present Simple and which ones are signal words for the Present Continuous?
Present Simple
Present Continuous
Right now
Today
Never
This moment
Often
Every week

Slide 7 - Drag question

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We are dancing right now.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Present continuous
1
2
3
4
5

Slide 8 - Drag question

She is playing the piano right now.
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 9 - Quiz

She plays the piano every day.
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 10 - Quiz


I ___ a book at the moment.
A
read
B
am reading

Slide 11 - Quiz

Right now, these people ___ the Easter shopping!
A
do
B
are doing

Slide 12 - Quiz

I ___ TV every day.
A
watch
B
am watching

Slide 13 - Quiz


My little brother never ___ his room.
A
cleans
B
is cleaning

Slide 14 - Quiz


I ___ for the bus.
I ___ it every Friday.
A
wait / take
B
am waiting / am taking
C
am waiting / take
D
wait / am taking

Slide 15 - Quiz

We made it!
Dat was het grammaticale gedeelte. Als je het lastig vond en je wilt graag meer oefening stuur mij even een prive brichtje op de chat via TEAMS. Dan gaan we nu weer door.

Slide 16 - Slide

Which city is this?

Slide 17 - Open question

Listening
Je gaat een video kijken. De video pauzeert steeds om vragen te stellen over het fragmentje dat je net gehoord hebt. 

Slide 18 - Slide

9

Slide 19 - Video

00:23
Door hoeveel toeristen wordt New York jaarlijks bezocht?
A
Ongeveer 8 miljoen
B
Meer dan 8 miljoen
C
Tegen de 50 miljoen
D
Meer dan 50 miljoen

Slide 20 - Quiz

01:05
"Every street corner, it seems, is familiar" wordt er gezegd. Wat bedoelt de voice over daarmee?
A
Als je in New York verdwaalt, vind je de weg niet snel terug omdat de straathoeken op elkaar lijken
B
De voice over is al vaak in New York geweest
C
New York is wat eentonig, alles ziet er hetzelfde uit
D
New York is zo vaak te zien in films en series dat veel van wat je ziet je al bekend voorkomt

Slide 21 - Quiz

01:44
In welk jaar werd the Empire State Building geopend?
A
1913
B
1930
C
1931
D
1941

Slide 22 - Quiz

02:25
Wat wordt bedoeld met "the land of the free"?
A
New York City
B
The United States of America
C
The Rockefeller Centre
D
Grand Central Terminal

Slide 23 - Quiz

03:10
Wat wordt bedoeld met "The Big Apple"
A
Central ParkNew York City
B
New York City
C
The United States of America
D
Times Square

Slide 24 - Quiz

03:59
In welk museum vind je kunst van de afgelopen 5000 jaar?
A
In het Gugenheim
B
In het Metropolitan Museum of Art
C
In het New York City Museum
D
In het United States Museum

Slide 25 - Quiz

04:26
Aan welke gebeurtenis herinnert het Reflecting Absence Memorial?
A
Aan de aanslagen van 11 september 2001
B
Aan de Eerste Wereldoorlog
C
Aan de Tweede Wereldoorlog

Slide 26 - Quiz

05:15
Wat is Coney Island?
A
Een cruiseschip
B
Een eiland voor de kust van New York
C
Een museum in Brooklyn
D
Een pretpark

Slide 27 - Quiz

05:39
Hoe lang zou je je volgens de voice over kunnen vermaken in New York?
A
Dat zegt hij niet
B
Minimaal een week
C
Dat ligt eraan wat je leuk vindt
D
Je leven lang

Slide 28 - Quiz

It's a wrap!
Yes! We almost finished another English lesson but not before we watched something that cheers me up during this whole situation. Hope you like it as well.
You are allowed to sing along ;)

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video