MAVO 3 H7p2 - Druk en Temperatuur

Temperatuur en het deeltjesmodel


Hoofdstuk 7 , paragraaf 2
1 / 12
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Temperatuur en het deeltjesmodel


Hoofdstuk 7 , paragraaf 2

Slide 1 - Slide

Temperatuur
Een eenheid van temperatuur is graden Celsius
Deze gebruikt de volgende ijkpunten:
                   -  smeltend ijs      0    oC
                   -  kokend water   100  oC 
Dit zijn het smeltpunt en kookpunt van water
De temperatuur blijft constant gedurende een faseovergang

Slide 2 - Slide

Temperatuur

Een andere eenheid  van temperatuur is Kelvin

Deze gebruikt de dezelfde verdeling als Celsius, maar legt 0 K bij het absolute nulpunt.
                  

Slide 3 - Slide

Absolute nulpunt

Het absolute nulpunt is de allerlaagste temperatuur die mogelijk is. De moleculen staan dan stil.
Dit is bij 0 Kelvin, oftewel -273 graden Celsius

Slide 4 - Slide

Omrekenen
Omrekenen tussen de eenheden Kelvin en graden Celsius

oC     +273     ------>      K
  K       -273      ------>   oC

Slide 5 - Slide

Temperatuur en Druk


Als de temperatuur in een gas stijgt, zal de gasdruk toenemen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Cohesie en Adhesie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Cohesie

Cohesie is de aantrekkingskracht tussen moleculen van dezelfde soort

Slide 10 - Slide

Adhesie

Adhesie is de aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende soorten

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video