Het Leven na de Dood in het Oude Egypte

Het Leven na de Dood in het Oude Egypte
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het Leven na de Dood in het Oude Egypte

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van deze les, ken je de belangrijkste aspecten van de Egyptische visie op het leven na de dood.

Slide 2 - Slide

Introduceer het leerdoel van de les.
Wat weet je al over het leven na de dood in het Oude Egypte?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Oude Egyptenaren en het Hiernamaals
Egyptenaren geloofden dat het leven na de dood een voortzetting was van het leven op aarde. Ze geloofden dat het mogelijk was om het lichaam te behouden en dat de ziel verder leefde in het hiernamaals.

Slide 4 - Slide

Leg uit dat het hiernamaals een belangrijk concept was in de Egyptische cultuur.
Het Belang van Mummies
Om het lichaam te behouden, werden de overledenen gemummificeerd. Dit was belangrijk omdat de ziel het lichaam nodig had om te kunnen overleven in het hiernamaals.

Slide 5 - Slide

Vertel wat een mummie is en waarom het belangrijk was voor de Egyptenaren.
De Reis van de Ziel
Na de dood moest de ziel een reis maken door verschillende rijken. Dit was een gevaarlijke reis, waarbij de ziel moest worden beschermd tegen boze geesten.

Slide 6 - Slide

Leg uit dat de ziel een reis maakte en dat deze reis gevaarlijk was.
De Weegschaal van Ma'at
In het hiernamaals moest de ziel worden gewogen op de weegschaal van Ma'at. Als de ziel lichter was dan de veer van Ma'at, mocht hij door naar het volgende rijk. Als de ziel zwaarder was, werd hij opgegeten door een monster.

Slide 7 - Slide

Laat een afbeelding zien van de weegschaal van Ma'at. Bespreek waarom dit belangrijk was.
De God Osiris
Osiris was de god van de wederopstanding en het hiernamaals. Hij werd gezien als de koning van de doden en speelde een belangrijke rol in de Egyptische religie.

Slide 8 - Slide

Vertel over de belangrijke rol van Osiris in de Egyptische religie.
De Piramides
De farao's lieten enorme piramides bouwen als hun grafmonumenten. Deze piramides waren bedoeld om de farao's te beschermen en hen te helpen overleven in het hiernamaals.

Slide 9 - Slide

Laat een afbeelding zien van de piramides en vertel waarom deze werden gebouwd.
De Boeken van de Doden
De Boeken van de Doden waren handleidingen voor de reis van de ziel door het hiernamaals. Deze boeken werden meegegeven aan de doden om hen te helpen bij hun reis.

Slide 10 - Slide

Leg uit wat de Boeken van de Doden waren en waarom ze belangrijk waren.
Mummificatie Proces
Het mummificatieproces duurde 70 dagen en bestond uit verschillende stappen. De belangrijkste stappen waren het verwijderen van de organen, het uitdrogen van het lichaam en het omwikkelen van het lichaam in linnen.

Slide 11 - Slide

Beschrijf de verschillende stappen van het mummificatieproces.
Egyptische Goden
De Egyptenaren hadden veel goden en godinnen die een rol speelden in het hiernamaals. Voorbeelden zijn Anubis, de god van de mummificatie en Isis, de godin van het leven en de wijsheid.

Slide 12 - Slide

Benadruk het belang van goden en godinnen in de Egyptische cultuur.
Grafkamers
In de grafkamers werden offers gebracht aan de doden om hen te helpen in het hiernamaals. Deze offers bestonden uit voedsel, drank en andere voorwerpen die de doden nodig hadden.

Slide 13 - Slide

Laat zien hoe de offers eruitzagen en leg uit waarom ze werden gebracht.
Het Leven na de Dood in de Hedendaagse Cultuur
Het concept van het leven na de dood is nog steeds aanwezig in veel culturen over de hele wereld. Denk aan religies zoals het christendom en de islam, waarin wordt geloofd in een hiernamaals.

Slide 14 - Slide

Leg uit dat het concept van het leven na de dood nog steeds relevant is in de hedendaagse cultuur.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 15 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 16 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 17 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.