persoonlijke verzorging les 1

les 1. persoonlijke verzorging 2.
1 / 51
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 1 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 2 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 3 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 4 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 5 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 6 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 7 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 8 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 9 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 10 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 11 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 12 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 13 - Slide

les 1. persoonlijke verzorging 2.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Doelen les 1 persoonlijke verzorging 2.
Aan het einde van de les  ben je in staat om te benoemen wat 
zelfzorgtekort in houdt
zelfredzaamheid inhoudt
wat de voorwaarden zijn van zelfredzaamheid
kan je je eigen schaamte gevoelens benoemen ta.v. het wassen van een cliënt
ben je bewust van de schaamte gevoelens van een client.
benoemt wat een protocol inhoudt
schrijf je een eigen protocol
.

Slide 22 - Slide

Doelen les 1 persoonlijke verzorging 2.
Aan het einde van de les  ben je in staat om te benoemen wat 
zelfzorgtekort in houdt
zelfredzaamheid inhoudt
wat de voorwaarden zijn van zelfredzaamheid
kan je je eigen schaamte gevoelens benoemen ta.v. het wassen van een cliënt
ben je bewust van de schaamte gevoelens van een client.
benoemt wat een protocol inhoudt
schrijf je een eigen protocol
.

Slide 23 - Slide

Doelen les 1 persoonlijke verzorging 2.
Aan het einde van de les  ben je in staat om te benoemen wat 
zelfzorgtekort in houdt
zelfredzaamheid inhoudt
wat de voorwaarden zijn van zelfredzaamheid
kan je je eigen schaamte gevoelens benoemen ta.v. het wassen van een cliënt
ben je bewust van de schaamte gevoelens van een client.
benoemt wat een protocol inhoudt
schrijf je een eigen protocol
.

Slide 24 - Slide

Agenda 
Les 1. Herhaling/Terugblik vorige periode
Les 2. Bed opmaken/ Bedrust complicaties
Les 3. Zelfzorg tekort en decubitus
Les 4. Wassen deel 1
Les 5. Wassen deel 2
Les 6. Verplaatsingstechnieken
Les 7. Observatie urine/ontlasting
Les 8. Toetsweek (Toets via Forms in Teams)

Slide 25 - Slide

Toetsing week 23 (week van 6-10 juni 2022)
Toets in Microsoft Forms in Teams
10 casusvragen over de onderwerpen uit de agenda

Log in op je lesdag/lestijd op Teams in!
Je log in Forms in met je studentennummer@student.zadkine.nl en je wachtwoord
Maximaal 1,5uur de tijd. 

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

mag een vrouw een man wassen ?
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Clienten hebben recht op een vaste verzorger tijdens de persoonlijke verzorging
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

mag een man een vrouw wassen ?

Slide 30 - Open question

wat betekenen de volgende woorden :
Zelfstandigheid
Zelfredzaamheid
Zelfzorgtekort van de cliënt


Slide 31 - Slide

zelfredzaamheid
vroeger werd er vooral gekeken naar wat een client niet kon. Nu gaat de aandacht vooral uit naar wat een client wel kan, wat zijn zijn mogelijkheden. 

Slide 32 - Slide

maak de opdracht die in teams staat les 1  persoonlijke verzorging.

Slide 33 - Slide

zelfredzaamheid =
A
zonder hulp alles zelf kunnen doen
B
een ander redden
C
met een beetje hulp zelfstandig zijn
D
weet niet

Slide 34 - Quiz

Zelfzorg 

Slide 35 - Slide

Zelfzorgtekort

 • Vaardigheidstekort 
 • Kennistekort
 • Motivatietekort

Slide 36 - Slide

zelfzorgtekort
A
ik kan niet voor mijzelf zorgen
B
ik weet niet
C
ik kan een onderdeel van mijn zelfzorg niet uitvoeren
D
anderen zorgen voor mij

Slide 37 - Quiz

Zelfzorg
Zelfzorg is dat je zelfredzaam bent, je hebt bij bepaalde handelingen geen hulp nodig.

Slide 38 - Slide

wat zijn voorwaarden voor zelfredzaamheid
 • cognitieve mogelijkheden (verstandelijk)
 • lichamelijke mogelijkheden (motoriek)
 • zichzelf de moeite waard vinden 
 • de houding van de opvoeder of begeleider (ruimte krijgen om je te ontwikkelen)

Slide 39 - Slide

belangrijk bij zelfredzaamheid 
 • Inzicht: weet de client wat hij moet doen
 • Kennis: weet de client hoe hij het moet doen
 • vaardigheden: is de client wel in staat om dit te doen, lukt het hem?
 • heeft de client genoeg zelfvertrouwen om het zelf te proberen
 • als het de client lukt kan hij deze vaardigheid dan eigen maken?

Slide 40 - Slide

zelfmanagment
betekent goed omgaan met de gevolgen van een ziekte

Slide 41 - Slide

eigen regie
vermogen om zelf te beslissen om je eigen leven te organiseren in lichamelijk ,sociaal en psychisch opzicht.
belangrijk is dat je uitgaat van wat de cliënt wel zelf kan.
dat je cliënt inzicht verschaft op welk vlak het goed gaat en op welk vlak nog niet.

Slide 42 - Slide

hospitalisatie
onstaat als een client zich volleidg aanpast aan de regels van de de zorg en zorgverleners. Het gevolg is ernstige passitiviteit

Slide 43 - Slide

zelfzorg, mantelzorg & professionele zorg

Slide 44 - Slide

Student krijgt uitleg over wat een protocol is.
Student benoemt wat er in een protocol moet staan.
Oefent in duo’s het maken van een protocol a.d.h.v. thema’s hygiëne, gezondheid en veiligheid.

Slide 45 - Slide

Waarom is een protocol bij ondersteuning zelfzorg belangrijk ?
Een protocol is een document waarin wordt vastgelegd op welke manier bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende soorten protocollen

Kun jij er een paar opnoemen?

Slide 46 - Slide

bekijk de onderstaande video

Slide 47 - Slide

maak een protocol handen wassen
bekijk het filmpje in de volgende slide en schrijf je eigen protocol handen wassen uit.

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Video

Einde
Nog vragen? Stel je vraag

Bedankt voor de aandacht

Slide 50 - Slide

oefenvragen les 1
bekijk onderstaande link en maak de vragen . Dit is voor jou een controle dat je de stof van les 1 beheerst.
Succes !

Slide 51 - Slide