4.6: De woonomgeving

4.6: De woonomgeving
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

4.6: De woonomgeving

Slide 1 - Slide

Wanneer is volgens jou een wijk leefbaar?

Slide 2 - Open question

Leefbaarheid

Slide 3 - Slide

Ik heb mij wel eens onveilig gevoeld in mijn wijk
Eens
Oneens

Slide 4 - Poll

Delft: de wijk Buitenhof

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat zijn volgens jou goede maatregelen om de veiligheid in een buurt te verbeteren?

Slide 7 - Open question

Openbare ruimte
Stadsbestuurders letten op de volgende aspecten.

1. Toegankelijkheid
2. Onderhoud
3. Overzichtelijkheid
4. Toezicht

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve sociale veiligheid?

Slide 9 - Open question

Sociale cohesie
'De bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen'.

Slide 10 - Slide

Hoe is de sociale cohesie in jouw buurt?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

De vrouw aan het einde van het filmpje zegt dat groepen mensen te veel bij elkaar wonen. Hoe noemen we dat?
A
Integratie
B
Segregatie
C
Gentrification
D
Sociale cohesie

Slide 13 - Quiz

Beleid voor verbeteren leefbaarheid
1. Stadvernieuwing (vanaf 1980): renovatie en sanering van 19e -eeuwse woningen -> effect: nog steeds eenzijdige bevolkingsgroep.
2. Herstructurering (vanaf 1990): slopen van voornamelijk naoorlogse flatgebouwen door duurdere woningen -> effect: aantrekkingskracht op mensen met hoog opleidingsniveau / inkomen.

Slide 14 - Slide

Welk begrip past bij dit plaatje?

Slide 15 - Slide

Gentrification: before (boven) & after (onder)

Slide 16 - Slide

Taak
Maak de laatste paragraaf: 4.6

Slide 17 - Slide