PRV 1.6

Professionele Vaardigheden


Les 1.6.1
Periode 1
Leerjaar 1
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Professionele Vaardigheden


Les 1.6.1
Periode 1
Leerjaar 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vorige les
Wat bedoelen we met 0e, 1e, 2e en 3e lijnszorg?
Wat is intramurale zorg?
Wat is extramurale zorg?
Wat is transmurale zorg?
Wat is semi-murale zorg?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesindeling week 1.6.1
1. Welkom
2. Vorige les
3. Lesindeling en Leerdoelen
4. Protocollen en richtlijnen
5. Controle leerdoelen
6. Afsluiting en huiswerk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze twee lessen weet en/of kun je:

 1. Het belang van werken met protocollen en richtlijnen in de zorg uitleggen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit van zorg 
 1. Professionele houding en communicatie (attitude)

 2. De organisatie: de manier waarop jouw werk in de praktijk is georganiseerd (waar werk je en wat doe je?)

 3. Jouw vakbekwaamheid (deskundigheid, methodische aanpak)

Slide 5 - Slide

Inmiddels hebben we geleerd waar je als doktersassistent kunt werken en ook welke dingen belangrijk zijn in jouw contact met patiënten. 

Door je bewust te zijn van de dingen waar jij goed in bent, of wat je graag wil leren, kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg (ongeacht wáár je aan de slag gaat)
Procesmatig werken
Doktersassistent als spin in het web: 
 • Nadruk op samenwerking met collega's
 • Organisatie en overleg nodig (wie doet wat?)
 • Geen dubbel werk of tegenwerking
 • Houdt meer overzicht, meer structuur
 • Minder werkdruk 

Effectief werken: Het gewenste resultaat bereiken
Efficiënt werken: Hoe je het resultaat bereikt (methode) 

Slide 6 - Slide

DA als spin in web:
(spin in het web -> veel vragen, handelingen, administratie, verzoeken -> structuur en minder werkdruk)

Procesmatig werken als manier om werk in te delen

Efficiënt werken: zo min mogelijk middelen, geld, uur
Protocollen (1)
Protocol: Belangrijk hulpmiddel bij procesmatig werken
 • Stap voor stap beschrijving 
 • Wordt geëvalueerd en aangepast
 • Verbetering van kwaliteit

Waarom zijn protocollen belangrijk?


Slide 7 - Slide

Binnen procesmatig werken wordt veel gewerkt met protocollen en richtlijnen

stappenplan waarin beschreven staat hoe je moet werken

Verkeerde werkwijze: ernstige schade voor patiënt
Protocollen (2)
Voordelen van protocollen:
 • Kunnen fouten en misverstanden voorkomen
 • Bieden duidelijkheid
 • Zorgen voor minder ergernis/betere werksfeer
 • Voorkomen verwijten bij problemen

Nadeel van protocol: geen individuele benadering meer

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

-Noteer de reden van het beschrijven per stap.
-Wat gebeurt er als je het niet beschrijft?
 -Wat zou jij zelf doen in dat geval?

Richtlijnen (1)
Protocol: Stap voor stap hoe je een handeling moet uitvoeren

Richtlijnen: Wat er gedaan kan worden (aanbevelingen)
 • Wetenschappelijke onderzoeksresultaten
 • Klinische ervaring
 • Beschikbaarheid van hulpmiddelen
 • Voorkeuren van patiënten


Slide 10 - Slide

bij richtlijnen, denk aan corona. Het is een aanbeveling
Richtlijnen (2)
Richtlijnen en de doktersassistente:
 • Richtlijnen voor veelvoorkomende ziektebeelden
 • NHG standaarden voor huisartsen
 • Triagewijzer
 • Richtlijnen van Werkgroep Infectiepreventie

https://richtlijnendatabase.nl/  (voor verschillende richtlijnen)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 1. Beschrijf je ochtendritueel, stap voor stap 
 2. Beschrijf wat er gebeurd als je je bijvoorbeeld verslaapt?
 3.  Wat voor voorbereidingen doe jij de dag ervoor om je ochtendritueel goed te laten verlopen?
 4. Zijn anderen op de hoogte van je ochtendritueel?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Professionele Vaardigheden


Les 1.6.1
Periode 1
Leerjaar 1

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vorige les
Waarom werken we met protocollen?
Wat bedoelen we met efficiënt werken?
Wat bedoelen we met effectief werken?
Wat is het verschil tussen protocollen en richtlijnen?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Lesindeling week 1.6.2
1. Welkom
2. Vorige les
3. Lesindeling en Leerdoelen
4. DA als spin in web
5 Zelf aan de slag
6. Controle leerdoelen
7. Afsluiting en huiswerk

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze twee lessen weet en/of kun je:

 1. Het belang van werken met protocollen en richtlijnen in de zorg uitleggen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Opdracht ochtendroutine
 1. Beschrijf je ochtendritueel, stap voor stap
 2. Beschrijf wat er gebeurd als je je bijvoorbeeld verslaapt?
 3.  Wat voor voorbereidingen doe jij de dag ervoor om je ochtendritueel goed te laten verlopen?
 4. Zijn anderen op de hoogte van je ochtendritueel?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Spin in het web
Administratie

Medisch technisch handelen

Spreekuur

Bestellingen
Patiënten inschrijven

Herhaling van recepten

Overleg huisarts

Slide 18 - Slide

met zoveel taken belangrijk om overzicht te houden en structuur aan te brengen, vandaar het procesmatig werken. Vaak bestaan er al protocollen en richtlijnen en hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden
Administratie
Volgens protocol:
 1. invullen/bijhouden van patiëntgegevens in EPD/HIS
  - EPD = Elektronisch Patiënten Dossier
  - HIS = Huisarts Informatie Systeem (Medicom)
  - Mag iedereen ingeschreven worden bij elke huisarts?

 2. Opruimen van brieven en formulieren (scannen en archiveren)
 3. Bijhouden van uitgifte (vb. bloedsuikermeters)

Slide 19 - Slide

Wat is het protocol hiervoor?
Huisarts moet binnen 15 minuten bij de patiënt kunnen zijn
Wat voor gegevens voer je in?
 1. Voorletters, Achternaam
 2. Geboortedatum
 3. BSN-nummer
 4. Adres, postcode, woonplaats
 5. Telefoonnummer, emailadres
 6. Zorgverzekering met polisnummer
 7. Apotheek
 8. Gegevens van vorige huisarts

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat hou je bij?
 • Post van specialisten via EPD (röntgenfoto's, uitslagen)
 • Contracten van zorgverzekeraars
 • Wijzigingen in patiëntgegevens (verhuizing, overlijden)
 • Protocollen (vernieuwen/updaten)
 • Afspraken met de huisarts
 • Herhaalrecepten van de patiënt

Let op! Als je een datum noteert, doe je eerst het jaartal, dan de maand en dan de dag. 
201912

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Casus 1
Casus 2
Casus 3
Mevr. K. J. De Jong
Mevr. H. O. De Jong-Otten
Dhr. Pluisjes
31 jaar
58 jaar
22 jaar
2 kinderen (1 en 5)
Dochter van 38
Geen kinderen
Komt uit Utrecht
Komt uit Epe
Komt uit Lelystad
Deze patiënten zoeken een nieuwe huisarts in Zwolle
 • Wat wil jij weten en wat ga jij vragen?
 • Hoe archiveer je deze cliënten op alfabetische volgorde

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Maak de opdracht horend bij de richtlijn 'Veilig werken op de OK'

Lever de opdracht vóór de volgende les in op CumLaude

Niet ingeleverd = niet aanwezig!

Slide 23 - Slide

This item has no instructions