GVO

Voorlichting, advies en instructie
1 / 35
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Je weet wat voorlichting, advies en instructie is.
 • Je kan casussen benoemen waarin je voorlichting, advies en / of instructie zou moeten geven.
 • Je kan benoemen waarom je voorlichting, advies en / of instructie moet geven
 • Je kan benoemen hoe je voorlichting, advies en instructie geeft op micro, meso en macro niveau.
 • Je kan in eigen woorden uitleggen welke stappen je moet zetten bij het geven van voorlichting, advies en/of instructie.Slide 2 - Slide

This item has no instructionsWat is het verschil tussen voorlichting, advies en instructie? 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen.
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad.
Je legt de zorgvrager iets uit en je doet voor hoe iets werkt.
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Noteer drie instanties/organisaties die voorlichting, advies en instructie geven binnen jouw eigen beroepstaak. Geef bij elke genoemde instantie een voorbeeld van een onderwerp waar jij als assistent in de gezondheidszorg in de toekomst wat aan kunt hebben.
Welke organisatie(s)/instantie(s) binnen jouw eigen werkveld kun je benaderen voor informatie op het gebied van preventie en voorlichting?

Over welke onderwerp(en) geven zij informatie?
timer
1:00

Slide 6 - Slide

Verwijs ook naar hun voorlichtingsmateriaal dat ze gaan ontwikkelen. Deze sites/instanties kunnen ze wellicht daarvoor gebruiken. Sla ze dus op!
Voorlichting
Voorlichting geven betekent dat je de zorgvrager informatie geeft over specifieke onderwerpen. De voorlichting helpt de zorgvrager om beter voor zichzelf te zorgen.

- Voorlichting gericht op deskundigheid bevorderen en daarmee de zelfstandigheid vergroten. 
- Primaire preventie (voorkomen) 

Slide 7 - Slide

GVO (gezondheid en opvoeding voorlichting) 

Voorlichting gericht op deskundigheid bevorderen en zelfstandigheid vergrote

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Advies
Deskundige suggesties, het geven van raad en tips over leef en gedragsregels.

Als de zorgvrager of naasten een individuele vraag stelt 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Instructie
Richtlijn voor een uit te voeren handeling gericht informatie geven over hoe wanneer of op welke manier.
Stap voor stap iets uitleggen. 

- Motiveren en leren omgaan met gezondheidsproblemen 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat doen jullie qua voorlichting, advies en instructie op werk?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Waarom zou je voorlichting, advies of instructie moeten geven?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Waar let je op als je een cliënt voorlichting, advies of instructie geeft?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Opdracht

Zoek voor jezelf op wat micro, meso en macro niveau inhoudt en schrijf het voor jezelf op.

 Vergelijk het antwoord daarna met je buurman of buurvrouw. Komt het overeen? Bedenk met zijn tweeën hoe je voorlichting geeft op micro/meso en macroniveau 
timer
10:00

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Micro- meso- macro niveau
Afstemmen op de volgende niveaus: 

 • Micro:  Het individu + de locatie/afdeling
 • Meso: De organisatie
 • Macro: Externe partners en overheid (maatschappij) 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

De fases die de zorgvrager doorloopt 
Fase 1: Openstaan
Fase 2: Begrijpen
Fase 3: Willen
(Fase 4: Kunnen)
Fase 5: Doen
(Fase 6: Blijven doen) 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan 
Stap 1  Probleemanalyse (PES)
Stap 2 Bepalen van gedragsfactoren
Stap 3 Doelen stellen (SMART)
Stap 4 Uitvoering (Voorlichting/advies/instructie)
Stap 5 Evaluatie 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Hulpmiddelen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Richting geven
Volgen


Gidsen


Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting, advies en instructie
bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Inhoud aan laten sluiten op aanwezige kennis 
 • Verdeel informatie in kleine stukjes en herhaal 
 • Kies een voorlichtingsmethode die past bij de mogelijkheden van de cliënt
 • Vraag je goed af of je doel haalbaar is. 
 • Stem adviezen over het in stand houden of bevorderen af op mogelijkheid cliënt 
 • Merk gezondheid bevorderend gedrag op en versterk (dus: beloon) dit gedrag. 
 • Geef op een correcte manier voorlichting. 
 • Geef de cliënt een actieve rol bij voorlichting, advies en instructie. Laat hem/haar nadenken. 

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen weerstand hebben als het gaat om adviezen van anderen. Er kan dus sprake zijn van een afwerende houding.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Geven van advies
Dit doe je via een adviesgesprek:

 1. Voorbereiding
 2. Aanloop
 3. Planning
 4. Kern
 5. Afronding
Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Instructiegesprek
 • Vertel waarom je instructie gaat geven
 • Vraag aan de ander of hij of zij de taak al eens eerder heeft uitgevoerd
 • Leg stapsgewijs uit wat de bedoeling is
 • De ander stelt tussendoor vragen aan je als iets niet duidelijk is
 • Doe voor hoe iets moet als dat mogelijk is
 • Laat de ander iets nadoen
 • Leg eventueel uit hoe de ander het beter kan doen
 • Controleer tussendoor of de andere je kan volgen
 • Vraag aan het eind of de instructie duidelijk was en of er nog vragen zijn

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Vragen?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Wat vonden jullie van deze les?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Je weet wat voorlichting, advies en instructie is.
 • Je kan casussen benoemen waarin je voorlichting, advies en / of instructie zou moeten geven.
 • Je kan benoemen waarom je voorlichting, advies en / of instructie moet geven
 • Je kan in eigen woorden uitleggen welke stappen je moet zetten bij het geven van
 • voorlichting, advies en/of instructie.
 • Je kan benoemen hoe je voorlichting, advies en instructie geeft op micro, meso en macro
 • niveau.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Terugblik 
 • Je kunt antwoord geven op de vraag ‘Wat is gezondheid’
 • Je begrijpt wat het verschil is tussen lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en sociaal welbevinden en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden
 • Je kunt in eigen woorden benoemen wat preventie inhoudt
 • Je kunt in eigen worden benoemen wat primaire, secundaire en tertiaire preventie inhoudt

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wat gebeurt er in deze casus? 
Mevrouw de Wijs is erg blij, want ze is weer zwanger. Vijf jaar geleden heeft ze op 30-jarige leeftijd een tweeling gekregen. Nu de kinderen wat groter zijn, heeft mevrouw in overleg met haar man besloten dat ze graag een derde kind wil. Omdat mevrouw 36 jaar is, komt ze in aanmerking voor een vlokkentest en een echo. Hierop is een normale ontwikkeling te zien. Tijdens de controles bij de verloskundige blijkt dat het kind goed groeit. Tijdens de laatste controle bij de verloskundige vertelt mevrouw de Wijs dat ze nog steeds stevig rookt. 
Wanneer de bloeddruk wordt gemeten, blijkt deze veel te hoog te zijn. Ook het gewicht is toegenomen. Mevrouw had al last van overgewicht. Uit voorzorg krijgt mevrouw een zoutarm dieet en advies over koolhydraatbeperking. Het advies om te stoppen met roken had mevrouw al eerder gehad.
Slide 35 - Slide

This item has no instructions