BGER Les Jong schoolkind Pedagogische basisleerlijn

Beroepsgericht Pedagogische basisleerlijn
kleuter en jonge schoolkind (4 jaar - 10 jaar)
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Beroepsgericht Pedagogische basisleerlijn
kleuter en jonge schoolkind (4 jaar - 10 jaar)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les ....

kan ik benoemen wat er in de verschillende ontwikkelingsgebieden van de jonge schoolkind gebeurt

Kan ik de 4 pedagogische basisdoelen koppelen aan deze doelgroep

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik les vorige les - pedagogische basisleerlijn baby`s - peuters en interactievaardigheden
 • Theorie pedagogische basisleerlijn jonge schoolkind
 • Kiezen van werkvorm voor de presentatie
 • Werken aan opdracht - presentatie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Benoem 2 ontwikkelingsfase van een baby (kind)

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Beeldende expressie
Krassen, krabbelen, benoemen Primaire kleuren Kinderliedjes
A
creatief expressieve ontwikkeling
B
Sociale en emotionele ontwikkeling
C
Ik besef
D
leren omgaan met andere

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Een opstandige peuter, heeft regels en grenzen nodig, geen begrip.

A
Waar
B
Niet Waar

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Peuters imiteren sociaal gedrag

A
Waar
B
Niet Waar

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

In welke taalontwikkeling fase bevindt de peuter zich?
A
vroegtalige fase
B
fase van voltooiing
C
differentiatiefase
D
voortalige fase

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

De peuter ontdekt dat hij een persoon is met een eigen wil
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Ontwikkelingsgebieden (HFST 2 basisboek)
 1. Cognitieve ontwikkeling; ontwikkeling van het denken,  Ook het geheugen hoort daarbij.
 2. Sensomotorische  ontwikkeling; lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. 
 3. Sociaal emotionele ontwikkeling; ontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving. Je zou het de kunnen noemen. Ook de ontwikkeling van de sociale vaardigheden hoort hierbij.
 4. Creatief- expressieve ontwikkeling; creativiteit, de waarneming en de fantasie.
 5. Spraak- en taalontwikkeling; ontwikkeling van taal en communicatie.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De 4 pedagogische basisdoelen
Van professor J.M.A. Riksen-Walraven:

 1. Bieden van een veilige basis
 2. Stimuleren van persoonlijke competentie
 3. Bevorderen van sociale competentie
 4. Overdragen van normen en waarden

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Interactievaardigheden     HFST 9 basisboek (blz. 169)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingsgebieden
Cognitieve ontwikkeling
Sensomotorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling'
Creatief- expressieve ontwikkeling
Taalontwikkeling

Hoofdstuk 2 Pedagogisch werk - Basisboek

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Cognitieve ontwikkeling kleuter en jonge schoolkind
Schoolrijpheid: Kleuters zijn klaar om naar groep 3 te gaan om nieuwe uitdagingen te vinden.

Rechtlijnig denken
(denken vanuit eigen perspectief, egocentristisch)

Kleuters (4 - 6 jaar) leren spelenderwijs basisbegrippen als vorm, grootte en kleur, groter, kleiner, meer en minder.
Ze experimenteren met het ordenen van materialen, maar kunnen nog niet verwoorden hoe ze tot deze indeling zijn gekomen.

Slide 15 - Slide

Kleuters hebben veel fantasie en mengen dit vaak met informatie die zij krijgen.
Sensomotorische ontwikkelingkleuter en jonge schoolkind
Grove motoriek: veel bewegen, evenwicht is verbeterd.
Fijne motoriek: veters strikken, een potlood goed vasthouden.
Voorkeur schrijf hand: 90% rechts, 6% links, 4% geen voorkeur

Slide 16 - Slide

Grove motoriek: In deze fase willen zij veel bewegen. Ze klimmen graag in het klimmenrek, van de glijbaan afglijden, (leren) fietsen, gooien en vangen. Hun evenwichtsgevoel is verbeterd en ze beginnen van avontuur te houden, waardoor ze zelfs in een boom proberen te klimmen. Op de basisschool wordt ook veel aandacht besteedt aan beweging.

Fijne motoriek: De fijne motoriek is in deze fase goed ontwikkeld. Kleuters kunnen hun veters strikken, een potlood goed vasthouden en al een beetje precies tekenen. Op zesjarige-leeftijd kunnen zij letters en cijfers schrijven.

Links- of rechtshandig De kleuter krijgt steeds meer voorkeur voor iets linkshandig of rechtshandig te doen. Tot een jaar of zes wisselen kinderen nog wel eens van voorkeurshand, maar daarna weet je zeker of een kind linkshandig of rechtshandig is

Sensomotorische ontwikkeling kleuter en jonge schoolkind
Groei:  groeitempo is langzamer dan in de peuterjaren. 
Motorische vaardigheden: Kinderen ontwikkelen hun fijne en grove motorische vaardigheden verder. Denk aan activiteiten zoals rennen, springen, klimmen, fietsen, tekenen en schrijven. Hun hand-oogcoördinatie verbetert, wat hen helpt bij het uitvoeren van nauwkeurige taken.
Zintuiglijke ontwikkeling: De zintuigen van kinderen blijven zich ontwikkelen. Hun zicht wordt scherper, hun gehoor wordt verfijnder, en hun tastzin verbetert. Dit is een tijd waarin ze hun omgeving actief verkennen.
Slaap: Kinderen van deze leeftijd hebben over het algemeen 9-11 uur slaap per nacht nodig. Een gezond slaappatroon is essentieel voor hun lichamelijke en cognitieve ontwikkeling.
Geslachtsverschillen: Tijdens deze jaren beginnen jongens en meisjes vaak enkele fysieke geslachtsverschillen op te merken, zoals het verschil in lichaamshaargroei en lichaamsvorm. Dit is een kans om te praten over lichaamspositiviteit en het begrijpen van de natuurlijke variatie in lichaamstypes.

 Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het voorlichten van kinderen over hun lichaam, jij als PM-er kan de ouder helpen hierbij door voorlichting te geven. Bijv. een ouderavond
Slide 17 - Slide

Een kleuter is gemiddeld iets langer dan één meter en weegt ruim 18 kilo. In vergelijking met de baby en peuterleeftijd gaat een kleuter steeds langzamer groeien: in zijn derde en vierde levensjaar krijgt hij er per jaar 8 tot 10 centimeter bij. Hij krijgt er ook niet heel veel kilo’s bij: ongeveer 3 per jaar. Verder in de kleuterschool vermindert dit nog. de kleuter wordt slanker en zijn lichaamsbouw gaat meer lijken op een volwassenen
Hij kan nu nieuwe bewegingspatronen gaan aanleren. Dat is nodig als hij op een sport wil gaan, of op zwemles gaat.
ook zijn de meeste kleuters overdag zindelijk, in de avond is dit nog moeilijk de een heeft dit eerder dan de ander onder de knie.
Sociaal-emotionele ontwikkeling kleuter en jonge schoolkind
Samen spelen en delen gaat steeds beter.
Klasgenoten worden belangrijk:
Primair sociaal gedrag: helpen, meeleven en denken.

Conformisme: het kind past zich aan anderen aan
Conformisme = het zich aanpassen aan een bestaande samenleving

Symbolisch spel: rollenspelen (vader/ moedertje) 

Slide 18 - Slide

Klasgenootjes op de basisschool worden een belangrijke groep voor kleuters. Ze spelen vaak in groepjes en vinden het leuk om bijvoorbeeld ‘vader en moedertje’ te spelen. Toch hebben zij vaak ruzie met elkaar omdat zij nog niet heel goed samen kunnen spelen.


Kleuters willen zijn zoals hun ouders en nemen daarom hun gedrag over. Jongetjes nemen het meeste vaak over van hun vader en meisjes van hun moeder.
Zij zien het verschil tussen jongens en meisjes en houden zich hier veel mee bezig.Creatief-expressieve ontwikkeling​​ kleuter en jonge schoolkind

Creatieve verbeelding: rollenspellen en fantasiewerelden
Muzikale expressie: beginnen interesse te tonen in muziek en genieten van het zingen van liedjes, het spelen van eenvoudige muziekinstrumenten en het bewegen op muziek. 
Verbaal expressie:  gesproken en geschreven taal
Dans en beweging: dansen op muziek of hun eigen bewegingspatronen creëren.
Zelfvertrouwen: Het aanmoedigen van creatieve expressie bevordert zelfvertrouwen 
Begin van koppoter ->

Slide 19 - Slide

Olifantje in het bos’, ‘Twinkel twinkel kleine ster’ en ‘Abcdefg’ zijn bijvoorbeeld op de melodie van ‘Altijd is Kortjakje ziek


Spraak en taalontwikkeling kleuter en jonge schoolkind

 • Langere zinnen 
 • Tegenwoordige/ verleden tijd 
 • Enkel-/meervoud hanteren
 • Blijft veel ‘waarom’ en "hoe' vragen stellen om de wereld te begrijpen en ordenen
 • Kent ongeveer 1500 woordjes.

Slide 20 - Slide

Een kleuter kent ongeveer 1500 woordjes en kan al korte verhaaltjes vertellen. Ze kennen de betekenis van woorden en kunnen volle zinnen zeggen.

Waaromvragen. Dit is de fase waarin zij erg nieuwsgierig zijn en veel vragen stellen. ‘Waarom heeft oma grijs haar?’ ‘Waar komen baby’s vandaan?’.
0

Slide 21 - Video

This item has no instructions
Extra informatie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Fysieke en
Seksuele ontwikkeling
Lichaamsbewustzijn: eigen lichaam en dat van anderen. Nieuwsgierig zijn naar de verschillen tussen jongens- en meisjeslichamen
Nabootsen van volwassen gedrag: volwassenen en oudere kinderen nabootsen in hun gedrag en nieuwsgierig zijn naar romantische relaties en verkering, maar meestal op een speelse en onschuldige manier.
Privacy en grenzen:  leren over persoonlijke ruimte, privacy en lichamelijke grenzen. Het is belangrijk om hen te leren dat sommige delen van hun lichaam privé zijn en dat niemand hun lichaam zonder toestemming mag aanraken.

Ouderlijke begeleiding: van essentieel belang dat ouders en verzorgers open en eerlijke communicatie bevorderen en vragen van kinderen beantwoorden op een leeftijdsgerichte en begrijpelijke manier. Het bieden van accurate informatie en een veilige ruimte om te praten is cruciaal voor het begrijpen van seksualiteit op een gezonde en respectvolle manier.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Fysieke en 
Seksuele ontwikkeling
Nieuwsgierigheid en vragen: vragen over seksualiteit en voortplanting. Ze willen begrijpen waar baby's vandaan komen en hoe mensen verliefd kunnen zijn.
Seksuele taal: beginnen met het leren van specifieke seksuele termen en kunnen deze gebruiken om vragen te stellen
- Vragen waar kom ik vandaan?
- Terug te zien in spel: doktertje spelen; nieuwsgierig naar zichzelf en ander geslacht
Genderidentiteit: is het voortdurend aanwezige besef of je man of vrouw,
jongen of meisje bent
De meeste "genderdysforie" kinderen komen vanaf deze leeftijd in de 'problemen' (Het geslacht en de genderidentiteit komen niet overeen.)

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Morele ontwikkeling
Ontwikkeling van schaamtegevoelens en schuldbewustzijn
Ze herkennen de regels, maar snappen niet de reden ervan of waarom ze belangrijk zijn.

In het denken van het jonge schoolkind: goed is wat goed voelt en slecht is wat je verdrietig maakt

Het jonge schoolkind neemt de normen en waarden van hun ouders/opvoeders over.

Slide 26 - Slide

Op achtjarige-leeftijd is het geweten van een kind pas echt af, maar kleuters  kennen het verschil tussen goed en kwaad al wel beter. Zij weten bijvoorbeeld dat zij geen koekje uit de koektrommel mogen pakken, maar doen dit toch als vader of moeder er niet is.
Vormen kiezen voor de presentatie
Uitleg leeractiekaarten 

Keuze maken per leerteam
(iedere leerteam heeft een andere vorm)


Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Rubrics uitleg

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Vooruitblik volgende les
 • Uitleg ontwikkelingsfase ouder schoolkind en de ontwikkelingsgebieden
 • Werken aan presentatie en eindopdracht

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

HUISWERK: Foto of ander materiaal!
(bijv. speelgoed of iets wat je gemaakt hebt); 
 1. Waarbij je hele fijne herinneringen hebt aan jouw basisschooltijd
 2. Uitleg; waarom heb je dit meegenomen? 
 3. Kan je deze herinnering koppelen aan 1 (of meer) van de 4 pedagogische doelen? Leg uit

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Vragen?
Presentatie voorbereiden.  Presentatie voor de klas 2 oktober

Informatieavond: dinsdag 10 oktober , inloop om 18.00 uur start 18.30 uur tot 19.30 uur (Opruimen tot 20.00)

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen behaald

kan ik benoemen wat er in de verschillende ontwikkelingsgebieden van de jonge schoolkind gebeurt?

Kan ik de 4 pedagogische basisdoelen koppelen aan deze doelgroep?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions