BGER Les Jong schoolkind Pedagogische basisleerlijn

Ontwikkeling
Kleuter en jonge schoolkind (4 jaar - 8 jaar)
1 / 29
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Ontwikkeling
Kleuter en jonge schoolkind (4 jaar - 8 jaar)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je aan een andere student de ontwikkeling van een kind van 4-8 jaar uitleggen aan de hand van de verschillende ontwikkelingsgebieden.  Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Benoem zo veel mogelijk ontwikkelingsgebieden
timer
1:00

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

 • Cognitieve ontwikkeling; ontwikkeling van het denken, Ook het geheugen hoort daarbij.
 • Sensomotorische ontwikkeling; lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. 
 • Sociaal emotionele ontwikkeling; ontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving.  
 • Creatief- expressieve ontwikkeling; creativiteit, de waarneming en de fantasie.
 • Seksuele ontwikkeling; de ontwikkeling van seksualiteit en genderbewustzijn
 • Spraak- en taalontwikkeling; ontwikkeling van taal en communicatie.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingsgebieden
Cognitieve ontwikkeling
Sensomotorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Creatief- expressieve ontwikkeling
Taalontwikkeling

Hoofdstuk 2 Pedagogisch werk - Basisboek

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Noem welke ontwikkelingsfases er zijn tussen 0-12 jaar

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Welke ontwikkelingsfases zijn er?Wat ook kan:

Jonge schoolkind
= 4-8 jaar

Oudere schoolkind 
= 8-12 jaar

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat weet jij over de ontwikkeling van een kind van 4-8 jaar?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Senso-motorisch + Lichamelijke veranderingen

Een kleuter groeit gemiddeld per jaar 8 cm. (4-6) + 2 kg per jaar
Een schoolkind groeit gemiddeld per jaar 6 cm. (6-12) . Groeipijn! 
Tandenwissel tussen 5 en 8 jaar
Slapen zo'n 11 tot 9 uur per nacht
 De mollige vingertjes en het buikje verdwijnen, kinderen worden gespierder en gaan doelgericht bewegen. Meer evenwichtsgevoel. 
Tussen 5-7: meer ritmegevoel, coördinatie en ruimtelijk inzicht: Leren veterstrikken en fluiten 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Cognitieve ontwikkeling 

Leert vormen herkennen (4 jaar bv.: rond, vierkant + 8 jaar bv.: ruit en ovaal). Tot 8 jaar nog veel magisch denken (piek rond 5e) 
Kinderen vanaf jaar of zes leren relativeren (en leert daardoor normen en waarden)
Leren zich meer focussen (met 8 jaar zo'n 20 min.)
Leert vragen stellen om meer te weten te komen (Waarom?)
Vierjarigen kunnen al tot 10 tellen en daarnaast kunnen ze de cijfers 1 t/m 5 al herkennen. Vanaf vijf jaar bv. al terugtellen vanaf 20 .

Slide 10 - Slide

Kleuters hebben veel fantasie en mengen dit vaak met informatie die zij krijgen.
Welke activiteit zou jij een kind van 4 jaar kunnen aanbieden om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Sociaal emotioneel 
Vanaf zes jaar krijgen vriendjes een steeds belangrijkere plek in het leven
Rond zes jaar meer gevoel bij oorzaak- gevolg (Waarom heeft dat meisje een paraplu? Waarom kijkt dat kindje blij?)
Begrijpen gevoelens van anderen (Mijn vriendje is verdrietig)
Ontwikkelen hun geweten (Ik mag eigenlijk niet slaan)
Krijgen inzicht in normen en waarden 
Leert hoe de wereld werkt (volgens school en omgeving!)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wat valt je op aan dit filmpje en wat zegt dit over de sociaal emotionele ontwikkeling?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Lijkt het jou leuk om de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind tussen 4 en 8 te begeleiden?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

Creatief expressief ontwikkeling 
Rond 4 jaar: Rollenspel, vrij ontdekken en uitproberen in tekenen enz, eigen choreografie maken, zelf liedjes maken, materialen ontdekken. 
Rond 7 Jaar: Willen alles goed doen, tekeningen en andere 'kunstwerken' moeten kloppen. Interesse in ingewikkelde of gecombineerde technieken 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Ik denk dat ik sterk ben in het begeleiden van de creatief expressieve ontwikkeling
0100

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Taal ontwikkeling 
Rond 4 jaar: Een kind leert in twee jaar tijd 3000 nieuwe woorden (van 4000 naar 7000). Zinnen gebruiken met 'en', 'of', ‘want’, ‘maar’ en ‘omdat’. Praten over wat eerder is gebeurd (vroeger), wat nog moet gebeuren (toekomst) of over gedachten
Rond 6 jaar:  ‘diepe’ woordkennis : Een ‘appel’ is rond, heeft pitjes, is groen of rood, heeft klokhuis en een schil, je kan er appelmoes van maken etc)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Seksuele ontwikkeling 
4 jaar: Peuters en kleuters ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. Leren woorden voor geslachtsdelen,  
Kinderen vanaf 6  jaar kiezen steeds vaker voor vrienden van dezelfde sekse. 
Verlegenheid omtrent naakt zijn (rondlopen in je blootje, je uitkleden in het bijzijn van anderen) neemt met de leeftijd toe.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Dat ga ik echt niet doen: de seksuele ontwikkeling begeleiden!
0100

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

Aan de slag met de reader opdracht 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Terug blikken 
😊🤣😘😒😁👌🙌🤷‍♀️😢😉😎😜🥰😁😮🤩🤗🤔😶‍🌫️🙄😯😪😏😣😫🤤😝😜😛😌😒🤗🫠😞😦🙁🤑😓

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

De 4 pedagogische basisdoelen
Van professor J.M.A. Riksen-Walraven:

 1. Bieden van een veilige basis
 2. Stimuleren van persoonlijke competentie
 3. Bevorderen van sociale competentie
 4. Overdragen van normen en waarden

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Interactievaardigheden     HFST 9 basisboek (blz. 169)

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Morele ontwikkeling
Ontwikkeling van schaamtegevoelens en schuldbewustzijn
Ze herkennen de regels, maar snappen niet de reden ervan of waarom ze belangrijk zijn.

In het denken van het jonge schoolkind: goed is wat goed voelt en slecht is wat je verdrietig maakt

Het jonge schoolkind neemt de normen en waarden van hun ouders/opvoeders over.

Slide 27 - Slide

Op achtjarige-leeftijd is het geweten van een kind pas echt af, maar kleuters  kennen het verschil tussen goed en kwaad al wel beter. Zij weten bijvoorbeeld dat zij geen koekje uit de koektrommel mogen pakken, maar doen dit toch als vader of moeder er niet is.
Vooruitblik volgende les
 • Uitleg ontwikkelingsfase ouder schoolkind en de ontwikkelingsgebieden
 • Werken aan presentatie en eindopdracht

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen behaald

kan ik benoemen wat er in de verschillende ontwikkelingsgebieden van de jonge schoolkind gebeurt?

Kan ik de 4 pedagogische basisdoelen koppelen aan deze doelgroep?

Slide 29 - Slide

This item has no instructions