BGER Les Ouder schoolkind Pedagogische basisleerlijn

Beroepsgericht Pedagogische basisleerlijn
Oudere schoolkind (9 jaar - 12 jaar)
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with text slides.

Items in this lesson

Beroepsgericht Pedagogische basisleerlijn
Oudere schoolkind (9 jaar - 12 jaar)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les ....

kan ik benoemen wat er in de verschillende ontwikkelingsgebieden van de oudere schoolkind gebeurt

Kan ik de 4 pedagogische basisdoelen koppelen aan deze doelgroep

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik les vorige les - pedagogische basisleerlijn jonge schoolkind
 • Theorie pedagogische basisleerlijn oudere schoolkind
 • Opdracht foto-voorwerp
 • Kiezen van werkvorm voor de presentatie
 • Werken aan opdracht - presentatie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

De  4 pedagogische basisdoelen
  Van professor J.M.A. Riksen-Walraven:

 1. Bieden van een veilige basis
 2. Stimuleren van persoonlijke competentie
 3. Bevorderen van sociale competentie
 4. Overdragen van normen en waarden

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingsgebieden (HFST 2 basisboek)
 1. Cognitieve ontwikkeling; ontwikkeling van het denken, Ook het geheugen hoort daarbij.
 2. Sensomotorische ontwikkeling; lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek.
 3. Sociaal emotionele ontwikkeling; ontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving. Je zou het de kunnen noemen. Ook de ontwikkeling van de sociale vaardigheden hoort hierbij.
 4. Creatief- expressieve ontwikkeling; creativiteit, de waarneming en de fantasie.
 5. Spraak- en taalontwikkeling; ontwikkeling van taal en communicatie.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Interactievaardigheden HFST 9 basisboek (blz. 169)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Sensitieve responiseviteit blz. 172-173 basisboek
Opdracht    tijd: 15 min.

lees blz. 172 en blz. 173 

maak opdracht 9.03

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Cognitieve ontwikkeling oudere schoolkind

Kunnen 

 • zich beter concentreren
 • Langer bezig zijn aan een opdracht
 • problemen beter oplossen
 • instaat zijn om het hele proces te overzien  --> Oorzaak -gevolg

Slide 8 - Slide

Kleuters hebben veel fantasie en mengen dit vaak met informatie die zij krijgen.
Sensomotorische ontwikkeling oudere schoolkind
Kinderen voelen zich ongemakkelijk over hun eigen lichaam. 
Ze doen daarom bijvoorbeeld de deur van de wc of badkamer op slot. 
Ook worden ze zich op deze leeftijd meer bewust van zichzelf en van de verschillen met anderen

Lichamelijke veranderingen waar ze zelf  aan moeten wennen. 
Ze vragen zich ook af of hun lichaam wel normaal is en worden daar onzeker van.

Jouw houding en respons (sensitieve responsieve houding) is hierin erg belangrijk voor het kind

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Seksuele ontwikkeling:​
Als professional steun je kinderen  bij hun seksuele ontwikkeling door het bespreekbaar te maken met henzelf en met hun ouders. 

Bij het bespreekbaar maken van de seksuele ontwikkeling kun je ingaan op de lichamelijke veranderingen, de waarden en normen van gedrag, maar ook uitleggen dat er grenzen zijn en dat deze grenzen voor iedereen verschillend zijn. Zo draag je bij aan het doorbreken van taboes en creëer je een ruimte waarin kinderen en ouders bij jou terecht kunnen voor vragen en zorgen rondom seksualiteit.Wil je weten hoe je het kind en de ouder beter kan begeleiden hierbij?
https://seksindepraktijk.nl/themas/seksualiteit-bespreken/doelgroepen/kinderen-ouders/

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Lichamelijke ontwikkeling 9-12 jaar
Tussen 9 en 12 jaar verandert een schoolkind in een prepuber. 


Snelle groei; ongeveer 5 tot 10 centimeter per jaar groeien
Lichamelijke veranderingen; de geslachtskenmerken beginnen zich te ontwikkelen.

Prepuberteit
Het lichaam van je kind verandert doordat hij andere hormonen in zijn lijf krijgt. Maar die hormonen hebben ook invloed op zijn gevoelens: het ene moment is hij blij, en het volgende moment is hij somber. Je kind is nog geen puber, maar wel bijna. Hij is een ‘prepuber’.

Slide 11 - Slide

Een kleuter is gemiddeld iets langer dan één meter en weegt ruim 18 kilo. In vergelijking met de baby en peuterleeftijd gaat een kleuter steeds langzamer groeien: in zijn derde en vierde levensjaar krijgt hij er per jaar 8 tot 10 centimeter bij. Hij krijgt er ook niet heel veel kilo’s bij: ongeveer 3 per jaar. Verder in de kleuterschool vermindert dit nog. de kleuter wordt slanker en zijn lichaamsbouw gaat meer lijken op een volwassenen
Hij kan nu nieuwe bewegingspatronen gaan aanleren. Dat is nodig als hij op een sport wil gaan, of op zwemles gaat.
ook zijn de meeste kleuters overdag zindelijk, in de avond is dit nog moeilijk de een heeft dit eerder dan de ander onder de knie.
Motorische ontwikkeling kind van 8 - 12 jaar 
30 tot 60 seconden stabiel op één been staan 
over een evenwichtsbalk lopen 
in ritme huppelen en in de handen klappen
een koprol maken 

Oog- hand coördinatie;
ballen vangen
meer dan 9 meter gooien met een klein voorwerp
dribbelen (stuiten en looppas) met een grote (basket)bal

Slide 12 - Slide

Grove motoriek: In deze fase willen zij veel bewegen. Ze klimmen graag in het klimmenrek, van de glijbaan afglijden, (leren) fietsen, gooien en vangen. Hun evenwichtsgevoel is verbeterd en ze beginnen van avontuur te houden, waardoor ze zelfs in een boom proberen te klimmen. Op de basisschool wordt ook veel aandacht besteedt aan beweging.

Fijne motoriek: De fijne motoriek is in deze fase goed ontwikkeld. Kleuters kunnen hun veters strikken, een potlood goed vasthouden en al een beetje precies tekenen. Op zesjarige-leeftijd kunnen zij letters en cijfers schrijven.

Links- of rechtshandig De kleuter krijgt steeds meer voorkeur voor iets linkshandig of rechtshandig te doen. Tot een jaar of zes wisselen kinderen nog wel eens van voorkeurshand, maar daarna weet je zeker of een kind linkshandig of rechtshandig is

Extra informatie

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Motorische achterstand
Verschillende oorzaken kunnen aanleiding zijn van een vertraagde ontwikkeling 
 • Te weinig beweging
 • weinig zelfvertrouwen bij het bewegen
 • een in aanleg aanwezige stoornis 
 • of een medische reden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Creatief-expressieve ontwikkeling​​
Creatieve verbeelding: wordt realistischer, sluit aan op de wereld van het kind
Muzikale expressie: interesse in muziek,  kunnen al  muziekinstrumenten bespelen 
Verbaal expressie: zingen of rappen, gedichten schrijven en voordragen. Toneel spelen
Dans en beweging: dansen op muziek en nadoen van popidolen of andere voorbeeld figuren
Zelfvertrouwen: Het aanmoedigen van creatieve expressie bevordert zelfvertrouwen 

Op deze leeftijd kunnen kinderen ook dingen 'stom' vinden of zeggen 'ik kan het niet'

Jouw reactie en aanpak als PM-er speelt een belangrijke rol. (interactievaardigheden)

Slide 15 - Slide

Olifantje in het bos’, ‘Twinkel twinkel kleine ster’ en ‘Abcdefg’ zijn bijvoorbeeld op de melodie van ‘Altijd is Kortjakje ziek


Taalontwikkeling
Voltooiingsfase (Blz. 75 basisboek)

Lezen en schrijven 
Voorlezen 
Hebben meer woorden om zich uit te drukken of om iets uit te leggen

Slide 16 - Slide

Een kleuter kent ongeveer 1500 woordjes en kan al korte verhaaltjes vertellen. Ze kennen de betekenis van woorden en kunnen volle zinnen zeggen.

Waaromvragen. Dit is de fase waarin zij erg nieuwsgierig zijn en veel vragen stellen. ‘Waarom heeft oma grijs haar?’ ‘Waar komen baby’s vandaan?’.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Vriendschappen ontstaan
Zoeken soortgenoten op bijv. voetbalclub of andere sport, muziek groep
Behoefte om bij een groep te horen
Imiteren idolen 
Identiteitsontwikkeling 

Basisboek blz. 56 -57


Slide 17 - Slide

Klasgenootjes op de basisschool worden een belangrijke groep voor kleuters. Ze spelen vaak in groepjes en vinden het leuk om bijvoorbeeld ‘vader en moedertje’ te spelen. Toch hebben zij vaak ruzie met elkaar omdat zij nog niet heel goed samen kunnen spelen.


Kleuters willen zijn zoals hun ouders en nemen daarom hun gedrag over. Jongetjes nemen het meeste vaak over van hun vader en meisjes van hun moeder.
Zij zien het verschil tussen jongens en meisjes en houden zich hier veel mee bezig.Opdracht foto of voorwerp
(Voor de klas staan) Vertel iets over jouw meegenomen foto-voorwerp

WAAROM heb je dit meegenomen?
WAT betekend het voor je?
WELKE invloed had een volwassene op dat moment?
WAT deed het met je?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Vormen kiezen voor de presentatie
Uitleg leeractiekaarten 
Keuze maken per leerteam
(iedere leerteam heeft een andere vorm)


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Rubrics uitleg

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Vooruitblik volgende les
 • presentatie eindopdracht

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Vragen?
Presentatie voorbereiden.  Presentatie voor de klas 2 oktober

Informatieavond: 10 oktober , inloop om 18.00 uur start 18.30 uur tot 19.30 uur (Opruimen tot 20.00)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen behaald

kan ik benoemen wat er in de verschillende ontwikkelingsgebieden van oudere schoolkind gebeurt?

Kan ik de 4 pedagogische basisdoelen koppelen aan deze doelgroep?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions