DID LE4 Les 1 Organisatie 5.1

LE4 De sportclinic
Organisatie

Les 2
1 / 21
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

LE4 De sportclinic
Organisatie

Les 2

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

5.1 Organiseren en de functie van organiseren

1. Een veilig verloop van de les
Drie functies van het organiseren
Je wilt geen ongelukken in je les !
Jij (lesgever) bent verantwoordelijk voor de veiligheid.
In elke situatie!!!

Slide 3 - Slide

CASUS

De docent is bezig met de voorbereiding op de wendsprong en laat de kinderen achter elkaar wendsprongetjes over banken maken.
Om niet al te lang te wachten, starten de kinderen snel achter elkaar.

Is de oefensituatie veilig of onveilig?
A
Veilig
B
Onveilig

Slide 4 - Quiz

5.1 Organiseren en de functie van organiseren
Functie 1 : een veilig verloop van de les
Veiligheidsmaatregelen
Het garanderen van de veiligheid van de deelnemers is een belangrijke taak !
Controleer de toestellen en materialen op veiligheid
Controleer niet alleen vóór maar ook tijdens de les
Overweeg het gebruik van matten in gevaarlijke situaties
Houd overzicht. Kies een positie waarin je de situatie kan overzien 
Verleen hulp of laat hulp verlenen waar nodig
Schakel voldoende deelnemers in bij het opruimen

Slide 5 - Slide

"Controleer de toestellen en materialen op veiligheid"

Welke van onderstaande controles is NIET belangrijk
A
Bevestiging
B
Hoogte
C
Kleur
D
Afstand t.o.v. elkaar

Slide 6 - Quiz

"Controleer de toestellen en materialen op veiligheid"

Wanneer moet de controle plaatsvinden?
A
Alleen voorafgaand aan de les
B
Alleen tijdens de les
C
Voorafgaand en tijdens de les
D
Bij het opruimen, na afloop van de les

Slide 7 - Quiz

5.1 Organiseren en de functie van organiseren
Functie 2: een intensief verloop van de les

2. Een intensief verloop van de les
Deelnemers moeten veel bewegen !
Jij (lesgever) bent altijd op zoek naar de optimale intensiteit...... zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

5.1 Organiseren en de functie van organiseren
Functie 2: een intensief verloop van de les
Bijvoorbeeld in:
De beginsituatie en de doelstelling bepalen de intensiteit vd les
De aard van de doelstelling
Het aantal deelnemers
De accommodatie en materiaal
Het niveau van de bewegings- eigenschappen
Het vaardigheids- niveau
De fase van het motorisch leerproces

Slide 10 - Slide

"De beginsituatie en de doelstelling bepalen de intensiteit van de les"

Dat betekent dat de bewegingseigenschappen van de deelnemers van invloed zijn op de intensiteit van de les.

Wat wordt bedoeld met de bewegingseigenschappen?
A
Controle, luiheid, uitgaan, kaas eten en sigaren roken
B
Conditie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kwaliteit en snelheid
C
Coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid
D
Coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kwaliteit en sportiviteit

Slide 11 - Quiz

"De beginsituatie en de doelstelling bepalen de intensiteit van de les"

Dat betekent dat de bewegingsvaardigheden van de deelnemers van invloed zijn op de intensiteit van de les.

Wat wordt bedoeld met het vaardigheidsniveau?
A
De mate van zelfvertrouwen
B
het uitvoeren van techniek en tactiek
C
De interesse in andere sporten
D
de gezondste BMI (Body Mass Index)

Slide 12 - Quiz

"De beginsituatie en de doelstelling bepalen de intensiteit van de les"

Dat betekent dat de fase van het motorisch leerproces van de deelnemers van invloed is op de intensiteit van de les.

Wat wordt bedoeld met de fase van het motorisch leerproces?
A
De aanloop tot de minitrampoline niet goed kunnen inschatten
B
Als je nooit gesport hebt, kun je het ook niet meer leren
C
Wanneer je iets voor het eerst doet, kan dat betekenen dat je langzamer leert
D
Als jij het niet leuk vindt, wordt het nooit wat

Slide 13 - Quiz

5.1 Organiseren en de functie van organiseren 
Functie 2: een intensief verloop van de les
Richtlijnen voor een intensieve les
De beginsituatie en de doelstelling bepalen de intensiteit vd les
Zet materialen en toestellen zoveel mogelijk vóór de les klaar
Zorg voor een doorlopende lesorganisatie
Zorg voor korte wachttijden
Verdeel de klas in kleine (niveau-) groepjes
Gebruik intensieve organisatie- vormen

Slide 14 - Slide

Richtlijnen voor een intensieve les!

Zorg voor een doorlopende lesorganisatie.

Wat wordt bedoeld met een doorlopende lesorganisatie?
A
Gebruik steeds verschillend materiaal én groepsgrootte
B
Gebruik steeds hetzelfde materiaal en dezelfde groepsgrootte
C
Differentieer zoveel mogelijk
D
Gebruik circuitvormen en stroomvormen

Slide 15 - Quiz

Richtlijnen voor een intensieve les

"Gebruik intensieve organisatievormen!"

Wat wordt bedoeld met "gebruik intensieve organisatievormen"?
A
Gebruik steeds verschillend materiaal én groepsgrootte
B
Gebruik steeds hetzelfde materiaal en dezelfde groepsgrootte
C
Differentieer zoveel mogelijk
D
Gebruik circuitvormen en stroomvormen

Slide 16 - Quiz

        5.1 Organiseren en de functie van organiseren
Functie 3: een doelmatig verloop van de les

3. Een doelmatig verloop van de les
Drie functies van het organiseren
Het doel waarnaar je streeft kunnen bereiken !
Jij (lesgever) organiseert zo dat iedereen op zijn / haar eigen niveau kan oefenen.
We noemen dat differentiëren !

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Huiswerk:
 
Opdracht lesvideo vóór 15.00 uur vandaag inleveren

Lezen 
Sportleider als lesgever, paragraaf 5.4 "Opstellingen" 
(Hoofdstuk/ LE5 "Organisatie")
Zelfstandig werken...

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video