1.4. Waar blijft alle grind, zand en klei?

1.4 Waar blijft alle zand, grind en klei?
1 / 46
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.4 Waar blijft alle zand, grind en klei?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesplanning
- Herhalen vorige les(sen)
- uitleg
- zelfstandig werken?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Herhalen vorig lessen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


A
Jong gebergte
B
Oud gebergte

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Kalksteen lost op door zure regen. Dit noemen we
A
Chemische verwering
B
Biologische verwering
C
Mechanische verwering
D
Vorstverwering

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

In een woestijnklimaat zal vooral de volgende soort verwering plaatsvinden:
timer
0:20
A
vorstverwering
B
verschil tussen warm en koud
C
biologische verwering
D
chemische verwering

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

In een tropisch regenwoudklimaat zal vooral de volgende soort verwering plaatsvinden:
timer
0:20
A
vorstverwering
B
verschil tussen warm en koud
C
biologische verwering
D
chemische verwering

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Dit is een voorbeeld van
timer
0:20
A
vorstverwering
B
verschil tussen warm en koud
C
biologische verwering
D
chemische verwering

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions


A
mechanische verwering
B
chemische verwering

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Dit is een V-dal. Wat is verantwoordelijk voor een dal als dit?
A
Rivier
B
Gletsjer

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de juiste volgorde?
A
Sedimentatie-erosie-verwering
B
Erosie-verwering-sedimentatie
C
Verwering-erosie-sedimentatie
D
Erosie-sedimentatie-verwering

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Leg in eigen woorden uit: wat is het verschil tussen verwering, erosie en sedimentatie?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

1.4. WAAR BLIJFT ALLE GRIND, ZAND EN KLEI?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
 • Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
 • Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Europa bij een zeespiegelstijging van 60 meter (niet realistisch op korte termijn)

Slide 18 - Slide

Europa bij een zeespiegelstijging van 65m

Bij 5m stijging (wel realistisch)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

De geboorte van rivier de Po
Haar eerste meters

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

Wandelaars volgen de Po stroomafwaarts

Slide 23 - Slide

Via een aantal watervallen stroomt de rivier het gebied van de gemeente Crissolo binnen. De Po heeft dan sinds de bron een hoogteverschil van 700 meter overbrugt. Op zonnige dagen is het hier langs beide oevers goed vertoeven. 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Fasen van erosie en sedimentatie

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Ontstaanswijze delta
 1. Transport van zand en klei (verweringsmateriaal)
 2. Stroomsnelheid neemt af
 3. Zand en klei bezinkt (sedimentatie)
 4. Rivierbedding raakt verstopt
 5.  Rivier maakt nieuw doorgang naar de zee.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 33 - Slide

This item has no instructionsDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 34 - Slide

This item has no instructions


Deel 2:
https://www.youtube.com/watch?v=c9J7XwOethk&t=43sSlide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Video

This item has no instructions

Slide 38 - Video

This item has no instructions

Slide 39 - Video

This item has no instructions

Welke letter geeft de laagvlakte aan?
A
A
B
B
C
C

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

middenloop
bovenloop
benedenloop
zand 
klei
rotsen
grind
erosie
verwering
sedimentatie

Slide 41 - Drag question

This item has no instructions

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

Schalie 
Kalksteen 
Zandsteen 
Schelpen 
Klei
Zand 

Slide 43 - Drag question

This item has no instructions

Waaraan herken je sedimentgesteente?
A
Laagjes
B
Stolling
C
Fossielen
D
Los materiaal

Slide 44 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen
- Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
- Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
- Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag 
Wat? 
Van paragraaf 1.4: maken opdracht : 
Waar? 
Online methode, kies leerroute B!
Hoe?
Zelfstandig of zachtjes met elkaar overleggen, muziek mag in
Klaar?
Boxen: 1.1 + 1.2

Slide 46 - Slide

This item has no instructions