Zorgvragers in de gehandicaptenzorg

1 / 43
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Zorgvragers met een verstandelijke beperking

Slide 3 - Slide

Zorgvragers in de gehandicaptenzorg

Slide 4 - Mind map

Beeldvorming

"Mensen met een verstandelijk gehandicapt zijn anders"

Slide 5 - Slide

Beeldvorming

"Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet van deze wereld"

Slide 6 - Slide

Beeldvorming

"Mensen met een verstandelijk beperking zijn nutteloos"

Slide 7 - Slide

Beeldvorming

"Mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet veel"

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen een stoornis, beperking en handicap?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wanneer spreken we van een stoornis?
A
Als er sprake is van een participatieprobleem
B
Als iemand niet mobiel is
C
Als iemand niet voor zichzelf kan zorgen
D
Bij verlies of afwijking van de anatomische structuur of een fysiologische afwijking

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Lichte verstandelijke beperking
Matige verstandelijke beperking
Ernstige verstandelijke beperking
Diepe verstandelijke beperking
IQ lager dan 20/25

IQ tussen de 35/40 en 50/55
IQ tussen de 50-55 en 70
IQ tussen de 20/25 en 35/40
Vergelijkbare leeftijd 1 jr en 8 mnd tot 3 jr en 6 mnd
Vergelijkbare leeftijd tussen 3,5 en 6 jr
Vergelijkbare leeftijd tussen 6 en 12 jr
Vergelijkbare leeftijd tot 1 jr.

Slide 28 - Drag question

Slide 29 - Video

Indelingen verstandelijke beperking
Niveaus
Timmers- Huygens
IQ

Slide 30 - Slide

Op grond van intelligentie
 • Zeer ernstig verstandelijk gehandicapt
 • Ernstig verstandelijk gehandicapt
 • Matig verstandelijk gehandicapt [ZMLK]
 • Licht verstandelijk gehandicapt [MLK, Basisschool]

Slide 31 - Slide

Niveau van functioneren
 • Zeer laag niveau
 • Laag niveau
 • Midden niveau
 • Hoog niveau

Slide 32 - Slide

Intelligentiequotiënt
 • IQ lager dan 20/25
 • IQ tussen 20/25 en 35/40
 • IQ tussen 35/40 en 50/55
 • IQ tussen 50/55 en 70

Slide 33 - Slide

Indeling Timmers – Huigens
 • Lichaamsgebonden wijze van ervaringsordening
 • Associatieve wijze van ervaringsordening
 • Structurele wijze van ervaringsordening
 • Vormgevende wijze van ervaringsordening

Slide 34 - Slide

Lichaamsgebonden ervaringsfase: 
Waarnemen door middel van je eigen lichaam [via lichamelijk contact]

Slide 35 - Slide

Associatieve ervaringsfase
Eenvoudige verbanden worden gelegd, herhaling is hierbij erg belangrijk [servet – eten]

Slide 36 - Slide

Structurerende ervaringsfase: 
Men is in staat om meer dan twee zaken met elkaar in verband te brengen, kan juiste volgorde aanbrengen.

Slide 37 - Slide

Vormgevende ervaringsfase: 
Men kan vorm geven aan eigen leven, de mens kan keuzes maken en heeft een eigen smaak.

Slide 38 - Slide

Vergelijkbare leeftijd [Noordhoff] 
 • 0 jaar – 1j 8 mnd
 • 1j 8 mnd – 3j 6 mnd
 • 3j 6 mnd – 6 jaar
 • 6 jaar – 12 jaar

Slide 39 - Slide

Samenvatting

Slide 40 - Slide

Filmpjes van Danny
Filmpjes laten zien van:
 • Roy
 • Ralph
 • Michelle
 • Mascha
 • Nadine
 • Kirstin


Slide 41 - Slide

Zijn er nog vragen?
Was alles duidelijk?

Slide 42 - Slide

Opdracht
 • Maak groepjes
 • Werk 1 van de onderwerpen uit
 • Presenteer deze aan je medestudenten
       - Syndroom van down
       - Autisme
       - Rett syndroom
       - Foetaal alcoholsyndroom

Slide 43 - Slide