(2mavo) H4 Het Nederlandse rivierengebied paragraaf 3 deel 1

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 3 H4 de natuurlijke Rijn
 • maken opdracht 1 t/m 4
 • nabespreken paragraaf 3
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • de kenmerken van het natuurlandschap rond de rivieren
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 3 H4 de natuurlijke Rijn
 • maken opdracht 1 t/m 4
 • nabespreken paragraaf 3
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • de kenmerken van het natuurlandschap rond de rivieren

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

uitleg/aantekeningen

Slide 3 - Slide

Rijn in Nederland 2000 jaar geleden:

 • grote bochten in de rivier
 • splitsingen en vertakkingen
 • weinig bewoners 

Slide 4 - Slide

Vaak overstromingen. Daarbij kwamen zand en klei uit de rivier buiten de rivier terecht (sedimentatie).

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Slide

Oeverwal
Zwaarste deeltjes (zand): bezonken direct naast de rivier --> oeverwal (= hoge strook zand langs de rivier).

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Komgronden
Lichtere deeltjes (klei): bezonken verder van de rivier als het water (bijna) stil stond --> komgronden .
 (= lager gelegen land langs de rivier)

Slide 10 - Slide

Hoe kan een rivier land 'maken'?
▪️ Hoe lager het gebied, hoe langzamer het water stroomt
—> sedimentatie van zand bij overstroming rivier
▪️ Zand blijft vlakbij de oever liggen en hoopt zich op
—> oeverwal 
▪️ Verder weg van de rivier stroomt water langzamer —> sedimentatie van kleideeltjes —> komgrond   
▪️ Komgronden liggen dus lager dan de oeverwal 

Slide 11 - Slide

zelfstandig werken
lezen paragraaf 3 H4 de natuurlijke Rijn
maken opdracht 1 t/m 4
gebruik hierbij:
 • tekstboek blz.60/61
 • werkboek blz.67
stoplicht: Rood = stil lezen en werken. Oranje = fluisteren als je wilt overleggen. Groen = normaal praat niveau met werken
timer
1:00

Slide 12 - Slide

herhalen/nabespreken

Slide 13 - Slide

Wat ligt hoger?
A
Oeverwal
B
Winterdijk
C
Zomerdijk
D
Komgrond

Slide 14 - Quiz

Hoe ziet het rivierenlandschap van de Rijn eruit?
A
Langs de rivier zie je dijken
B
Langs de rivier zie je veel dieren en bossen
C
Langs de rivier zie je bergen
D
Langs de rivier zie je komgronden en oeverwallen

Slide 15 - Quiz