groepsdynamica 26-2

Groepsdynamica 
12-2
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Groepsdynamica 
12-2

Slide 1 - Slide

Huiswerk opdracht

"Leerstijlen van Kolb"
test van je eigen teamrol
teamrollen

Slide 2 - Slide

Samengevat:

Slide 3 - Slide

Lesinhoud
 • Teamfasen
 • huiswerkopdracht
 • inspelen op groepsontwikkeling
 • hoe houd ik overzicht


Slide 4 - Slide

Wanneer functioneert een groep goed?

Slide 5 - Open question

Groepsprocessen
Een groep mensen gedraagt zich in de loop van de tijd anders. 
In het begin spelen andere zaken dan wanneer de groep elkaar al langer kent. 

Homogene groep vs. heterogene groep 

Met welke aspecten moet jij als begeleider in een groep rekening houden?

Slide 6 - Slide

Groepsprocessen (2)
 • Inspelen op groepsontwikkeling
 • Zorg voor een goede sfeer
 • Stimuleren van interactie
 • Betrokkenheid stimuleren
 • Individuele aandacht geven 
 • Omgaan met conformisme
 • Overzicht houden 

Slide 7 - Slide

Inspelen op groepsontwikkeling
 • Vormfase
 • Stormfase
 • Normfase
 • Prestatiefase
 • Afscheidsfase

Slide 8 - Slide

Zorg voor een goede sfeer
Sfeer binnen een leefgroep = leefklimaat 
Wordt ervaren met zintuigen 
Materiële zaken en personen maken samen de sfeer 
1. Gebeurtenissen
2. De reactie van cliënten op de gebeurtenis
3. Jouw reactie op de gebeurtenis en op de reactie van de cliënten

Slide 9 - Slide

Stimuleren van de interactie
Cliënt -- Cliënt
Cliënt -- Beroepskracht 


Slide 10 - Slide

Betrokkenheid stimuleren
 • Zelf het goede voorbeeld geven
 • Cliënten attenderen op interesses of ervaringen van elkaar
 • Groepsactiviteiten organiseren 

Slide 11 - Slide

Als beroepskracht MZ moet je alle cliënten evenveel aandacht geven
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

Individuele aandacht geven 
Nooit alleen aandacht aan groep als geheel 
Ga uit van behoefte van individuele cliënt 

Slide 13 - Slide

Omgaan met conformisme
In elke groep is er druk om te conformeren 
Conformisme verhoogt de groepscohesie 

Als beroepskracht MZ is het goed om te observeren. Welke groepsleden passen zich aan? Gebeurt dat vrijwillig? 

Slide 14 - Slide

Overzicht behouden
Wat speelt er in de groep ? Wat doe ik als begeleider ?
Grijp ik op de juiste manier in ?

Tips: Hanteer duidelijke regels
Grijp in als cliënt zich niet aan regels houdt
Aandacht op positief gedrag
Houd ogen en oren open
Snel schakelen (opmerken/ handelen) 

Slide 15 - Slide

Vragen?

Slide 16 - Slide