BS 6.4 Natuurbeheer

Ecologie 6.4 Natuurbeheer

1 / 12
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ecologie 6.4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 2 - Slide

Natuurbeheer
Sommige mensen zeggen dat er in Nederland geen echte natuur meer is. Overal zie je de invloed van mensen. Veel mensen willen de natuur beschermen. 

Slide 3 - Slide

relaties met de omgeving
Mensen zijn afhankelijk van hun omgeving. Ze halen water, voedsel, zuurstof, grondstoffen en energie uit het milieu en gebruiken de natuur voor recreatie. 

Slide 4 - Slide

inrichting van onze omgeving
bijvoorbeeld: landbouw 
aangeplante bossen voor bosbouw en recreatie
energiewinning
waterbeheer zoals dijken en sloten

Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap

Slide 5 - Slide

Landbouw:

akkerbouw
tuinbouw
land gebruikt voor planten en dieren voor menselijk gebruik

Slide 6 - Slide

1

Slide 7 - Video

01:47
Waarom is er op andere plekken op aarde ook een andere biodiversiteit?

Slide 8 - Open question

Biodiversiteit
Overal op aarde gebruiken mensen veel grond en water. Het grootste deel van de aarde is daardoor veranderd door mensen. Bijna alle oceanen en zeeën worden beïnvloed door mensen. Doordat mensen zoveel water en land gebruiken worden leefgebieden van dieren en planten kleiner. Ze raken hun leefgebied kwijt. en aantal soorten worden daardoor bedreigd. Het gevolg dat variatie in de natuur afneemt noem je biodiversiteit 

Slide 9 - Slide

herintroductie
Veel soorten planten en dieren worden bedreigd. Met maatregelen wordt er geprobeerd om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen. Dit noem je herintroductie. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Aan de slag
Maak blz: 212, 213, 214, 215

Slide 12 - Slide