2HVThema 6 BS 6.4, 2021

Ecologie
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

vragen over 6.3?

Slide 2 - Slide

Bij met bloem: deze vorm
van samenleven heet:
A
Mutualisme
B
Commensalisme
C
Parasitisme
D
Symbiose

Slide 3 - Quiz

2V Koolmezen eten insecten
A
Habitat
B
Niche
C
Ecosysteem
D
Biotoop

Slide 4 - Quiz

Niche
= de rol/de plek die een organisme heeft in een ecosysteem
(hoe is het organisme afhankelijk van, of beïnvloedt het de abiotische of biotische factoren in het ecosysteem)

Slide 5 - Slide

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 6 - Slide

doelen van de les
Je kunt verklaren dat veel natuur in NL is ontstaan door ingrijpen van de mens.
Je kunt manier noemen waarop mensen in NL de natuur behouden, beschermen en herstellen.

Slide 7 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: we halen
energie, voedsel, water, grondstoffen en O2 uit ons milieu
we gebruiken natuur 

Slide 8 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: hoe?

Slide 9 - Slide

inrichting van onze omgeving
bijvoorbeeld: landbouw 
aangeplante bossen voor bosbouw en recreatie
energiewinning
waterbeheer zoals dijken en sloten

Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap

Slide 10 - Slide

54% lb
13% bebouwing
34% natuur en water

Slide 11 - Slide

Landbouw:

akkerbouw
tuinbouw
veeteelt
land gebruikt voor planten en dieren voor menselijk gebruik

Slide 12 - Slide

Natuurbeheer
  • = Maatregelen die de mens neemt om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.
Slide 13 - Slide

door beïnvloeding v d omgeving
leefgebieden worden kleiner
verschillende soorten ecosystemen verdwijnen
soorten worden bedreigd (probl met leven/voortplanten)
soorten sterven uit (verdwijnen)
dus: de biodiversiteit neemt af 

Slide 14 - Slide

biodiversiteit

Slide 15 - Slide

Biodiversiteit
  • De variatie aan planten en dieren.
  • In het regenwoud is de biodiversiteit groot
  • Bij een grote biodiversiteit is het ecosysteem stabiel

Slide 16 - Slide

Biodiversiteit
De biodiversiteit zegt iets over het aantal verschillende soorten dat je in een gebied vindt. Het is een synoniem van soortenrijkdom.
  • Hoog biodiversiteit: Heel veel verschillende soorten
  • Laag biodiversiteit: Weinig verschillen de soorten

Slide 17 - Slide

Hoe zou je de biodiversiteit kunnen verhogen?

Slide 18 - Slide

biodiversiteit is?

Slide 19 - Open question

Waarom verdwijnt biodiversiteit?

Slide 20 - Open question

Afname van de biodiversiteit
oorzaak: toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij

gevolg:
uitsterven planten- en diersoorten 
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 21 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 22 - Slide

bedreigde diersoorten

Slide 23 - Slide

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 24 - Slide

huiswerk 6.4
maak een samenvatting van 6.4, post deze op Classroom
maak opdrachten 1 t/m 3 en 5 t/m 9

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video