h4 § 1 Krachten en soorten beweging

Hoofdstuk 4: Kracht en beweging
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4: Kracht en beweging

Slide 1 - Slide

Programma
  • terugblik
  • Uitleg leerdoelen
  • Oefenen 

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
De leerlingen kunnen aan het einde van de les
Kennen de 3 soorten bewegingen (versneld, vertraagd, eenparig) en kunnen deze herkennen
Kunnen bij elke beweging een st- en vt-diagram tekenen. 
Kunnen met een st en vt diagram snelheid en afgelegd afstand bepalen
Kunnen de gemiddelde snelheid berekenen

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

3 soorten bewegingen
  • De versnelde beweging:
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
- Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
  • De eenparige beweging (constant): 
- Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
- Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.
  • De vertraagde beweging
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
- Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 5 - Slide

Versnelde beweging
Per seconde wordt een steeds
grotere afstand afgelegd

Slide 6 - Slide

Eenparige beweging
Per seconde wordt steeds 
dezelfde afstand afgelegd

Slide 7 - Slide

Vertraagde beweging
Per seconde wordt een steeds 
kleinere afstand afgelegd

Slide 8 - Slide

gemiddelde snelheid
de gemiddelde snelheid bereken je door de totaal afgelegde afstand te delen door de tijd die het kost om die afstand af te leggen:
v = snelheid (m/s)
s = afgelegde afstand (m)
t = totale tijdsduur (s)

v=ts

Slide 9 - Slide

st- en vt-diagrammen
Elke beweging heeft zijn eigen bijpassende grafiek. Aan de grafiek kun je dus al zien om wat voor een beweging het gaat. 

Let goed op als je een grafiek bekijkt of zelf maakt, dat je kijkt naar wat er langs de assen staat: afstand (s) tijd (t) of snelheid (v) tijd (t). 

Slide 10 - Slide

Resulterende kracht
Bij een eenparige beweging is de resulterende kracht 0
dwz alle krachten zijn in evenwicht
Bij een versnelde of vertraagde beweging is de resulterende kracht ongelijk aan 0
Er wordt een kracht uitgeoefend 
met de beweging mee --> versneld
tegengesteld aan de beweging --> vertraagd

Slide 11 - Slide

Maken
Hoofdstuk 4.1
opdracht 1 tot en met 10

Stil
muziek mag alleen op oortjes
vragen: rustig aan de buurman of vrouw
weet die het ook niet kom naar voren en vraag de docent

Slide 12 - Slide

Lesdoelen
De leerlingen kunnen aan het einde van de les
Kennen de 3 soorten bewegingen (versneld, vertraagd, eenparig) en kunnen deze herkennen
Kunnen bij elke beweging een st- en vt-diagram tekenen. 
Kunnen met een st en vt diagram snelheid en afgelegd afstand bepalen
Kunnen de gemiddelde snelheid berekenen

Slide 13 - Slide

als een auto van 1000 kg met constante snelheid rijdt is de totale kracht op de auto
A
> 0 met de rijrichting mee
B
> 0 tegen de rijrichting in
C
0
D
9810 N

Slide 14 - Quiz

Ik zwem 100 meter in 54 sec
wat is mijn snelheid
A
0,54 m/s
B
1,85 m/s
C
6,67 km/u
D
6,67 m/s

Slide 15 - Quiz