Verzorging lesweek 9 blok 2

1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Hoeveel interactievaardigheden zijn er?
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 4 - Quiz

Wat zijn interactievaardigheden?
A
Vaardigheden die kinderen moeten beheersen voordat ze naar de basisschool gaan
B
Toetsen die kinderen moeten maken om zo hun niveau te kunnen bepalen
C
Vaardigheden die PM'ers gebruiken in de omgang met de kinderen
D
Vaardigheden die je als PM'er zoveel mogelijk moet vermijden

Slide 5 - Quiz

Noem de 6 interactievaardigheden
timer
2:00

Slide 6 - Open question

Wat neem je mee van de interactievaardigheden die we behandeld hebben?

Slide 7 - Open question

Wat is een
Pedagogisch klimaat?

Slide 8 - Mind map

De wijze waarop een sfeer wordt geschapen waarin kinderen zich sociaal, emotioneel, en intellectueel kunnen ontwikkelen, noemen we:
A
Risico-analyse
B
Didactisch klimaat
C
Veilig thuis
D
Veilig pedagogisch klimaat

Slide 9 - Quiz
Pedagogisch klimaat = Alle factoren die invloed hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen.

Slide 10 - Slide

Wat is het vierogenprincipe?

Slide 11 - Open question

Sinds 2013 geldt het vier-ogen-principe. Wat was de aanleiding van deze landelijke afspraak?

Slide 12 - Open question

Waar geldt het vier-ogenprincipe niet?
A
Kinderdagverblijf
B
Peuterspeelzaal
C
Buitenschoolseopvang
D
Alle organisaties moeten hier aan voldoen

Slide 13 - Quiz

Noem een voorbeeld van het vier-ogenprincipe in de praktijk?

Slide 14 - Open question

Hoe noem je een methodische leidraad met regels voor bijvoorbeeld veiligheid of hygiëne?
A
Protocol
B
Methodiek
C
Richtlijn
D
Wet

Slide 15 - Quiz

Stelling: Er zijn te veel protocollen in de kinderopvang.
A
Eens
B
Oneens

Slide 16 - Quiz

Noem een voorbeeld van een protocol in de kinderopvang?

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

Wat vond je prettig tijdens de lessen Verzorging?

Slide 19 - Open question

Wat zou je anders willen zien tijdens de lessen Verzorging?

Slide 20 - Open question

Wat vond je van de onderwerpen tijdens de lessen?

Slide 21 - Open question

Wat vond je van de eindopdracht?

Slide 22 - Open question

Geef de lessen Verzorging blok 2
een cijfer tussen de 1 - 10

Slide 23 - Mind map

Slide 24 - Slide