Interactievaardigheden 2_ les 1

Interactievaardigheden 2
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Les 1. 
 • Wie ben ik?
 • Pedagogische doelen
 • Interactievaardigheden
 •  Terug kijken interactievaardigheden 1
 • Vooruitkijken komende lessen 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie van mij?
feiten en weetjes

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

In het kader van de Wet Kinderopvang worden de pedagogische basisdoelen benoemd geformuleerd door?

A
Thomas Gordon
B
Marianne Riksen Walraven
C
Emmi Pilker
D
Maria Montessori

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Benoem alle basisdoelen van Riksen Walraven

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Wet Kinderopvang - vier pedagogische basisdoelen
 • Het bieden van emotionele veiligheid
Een veilige en vertrouwde omgeving.

 • Het bevorderen van de persoonlijke competentie bij kinderen
Kinderen laten ontwikkelen op emotioneel, motorisch-zintuiglijk, cognitief, communicatief en 
creatief/beeldend vlak.

 • Het bevorderen van de sociale competentie bij kinderen
Kinderen laten ontwikkelen op sociaal vlak.

 • Het bevorderen van de morele competentie bij kinderen - het overdragen van normen en
   waarden
Een morele 'gids' zijn voor de kinderen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Bij interactievaardigheden hebben jullie:
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
besproken.
Deze weken gaan jullie meer leren over:
3. Grenzen stellen en structureren
4. Praten en uitleggen

Er zijn 6 interactievaardigheden:

1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Grenzen stellen en structureren
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Stimuleren van interactie tussen kinderen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Mind map

Welke steekwoorden kan je bij een kind beschrijven die horen bij een kind op de kinderopvang? 
Veilig
gezien worden
speciaal voelen
vrolijk
geliefd
begrepen
in waarde gelaten worden
enz
Praten en uitleggen
Sensitieve responsivitei
respect voor de autonomie
Structureren en leiding geven

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Sensitieve responsiviteit
Doel van sensitieve responsiviteit is om:
A
Ervoor te zorgen dat het kind groter groeit
B
Een kind zoveel mogelijk zelf laten doen
C
Om een kind zich emotioneel veilig te laten voelen
D
Een kind te leren om voor zich zelf op te komen

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Geef je menig over de volgende stelling:

Het is goed dat kinderen om 1 dag in de week naar de opvang te gaan .
Noem 1 argument voor
Noem 1 argument tegen

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Welke uitdrukking hoort niet bij de sensitieve responsiviteit?
A
Negeer kinderen als je druk bezig bent
B
Wees voorspelbaar
C
Voer gesprekjes met de kinderen
D
Vertel zelfpersoonlijke dingen aan kinderen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat weten jullie nog over respect voor de autonomie

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Respect voor de autonomie betekent zo veel mogelijk uitleggen en voordoen bij kinderen
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is het belangrijk om respect te hebben voor de autonomie van het kind?
A
Zodat je op een gevoelige manier kunt reageren op een kind
B
Zodat het kind ervaart dat hij iets kan
C
Zodat het kind leert precies te doen wat jij zegt
D
Respect voor de autonomie is niet belangrijk

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk
Huiswerk: lezen hoofdstuk 10 pag. 181 t/m 184 halverwege
Boek :  Basisboek

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Einde!
Herhaling van de vorige lessen vond ik?
Kies een emoji en ik zie jullie weer volgende week 🙋🏻‍♀️
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

This item has no instructions