Past Simple regular + irregular (unit 1 lesson 1)

Welcome to Mrs Everstijn's online classroom
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welcome to Mrs Everstijn's online classroom

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Learning objectives:
  • Leerling kan aangeven of een zin in de verleden tijd staat.
  • Leerling kan signalen die duiden op de verleden tijd aangeven.
  • Leerling kan de grammaticale regels voor regelmatige woorden mbt de verleden tijd benoemen en toepassen.
  • Leerling kan de grammaticale regels voor onregelmatige woorden mbt de verleden tijd benoemen en toepassen.
  • Leerling kan voorkennis mbt verleden tijd oproepen en toepassen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

What do you remember about the Past Simple?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Video

Lijst met onregelmatige werkwoorden staat in coursebook op pagina's 163 en 164.
Deze werkwoorden worden ook vermeldt in de New Words secties van het CB.
Grammar - Past Simple (gewone verleden tijd):

Regular verbs / regelmatige werkwoorden:
infinitive + ed / stam + ed
Ex: to repeat => repeated
The teacher repeated the question when the student asked for it.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Grammar - Past Simple (gewone verleden tijd):

Irregular verbs / onregelmatige werkwoorden:
own form / eigen vorm (lijst CB pag. 163 + 164)
Ex: to wake up => woke up
Mother woke us up at 7am.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[happen]
The accident... on the Grindleford road.
A
happen
B
happens
C
happened
D
eigen vorm

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[walk]
Last year I ... to school every day.
A
walked
B
walk
C
walks
D
eigen vorm

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[talk]
Amy and Jess ... about getting more exercise.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[listen]
We ... to an interesting programme on the radio.

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[live]
When I was small, my family ... in London.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[chat]
Josie and Cat ... about XOL.

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Grammar - Past Simple (gewone verleden tijd) - CB p114:
Regular verbs - spelling rules / spellingsregels:
infinitive - e / stam + eindigd op -e => +d
Ex: to tremble => trembled
The student trembled when he was caught cheating.

infinitive = 1 lettergreep eindigend op medeklinker = verdubbeling medeklinker
to shop = shopped / to skid = skidded

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for irregular verbs.
[be]
Jez Hallam ... in an accident.
A
be
B
is
C
was
D
were

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for irregular verbs.
[get]
I just ... a text from my friend Sharon.
A
get
B
got
C
gets
D
gotten

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[swim]
Jess ... before school this morning.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[come]
The car ... round the corner much too fast.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[tell]
Josie ... Amy about the accident.

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Fill in the correct forms. Use the past simple for regular verbs.
[break]
Poor Mikey! He ... his leg.

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Who:  
What
How:  
Help:  
Time
Result:
Done:  

individual
Exercises 9a (p9)
Antwoorden in werkboek
CB page 14/15
3 min
Conversation with classmate (ex 9b)
Practise the sentences.

timer
3:00

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Who:  
What
How:  
Help:  
Time
Result:
Done:  

in pairs
Exercises 9b (p9) + 10 (p10)
Talk to your classmate
each other
5 min
Conversation with classmate
Switch roles.

timer
5:00

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Hoe goed beheers je dit leerdoel al?
A
Helemaal niet (<30%)
B
Een beetje (30-40% goed)
C
Bijna (50-65% goed)
D
Goed (>70% goed)

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Evaluatie:
Hoe goed beheers je dit leerdoel? Was je antwoord:
  • GOED: ga dan door met het volgende leerdoel.
  • KAN BETER: zoek dan nog wat extra oefeningen op, bestudeer CB pagina 114 en de onregelmatige werkwoorden op p163 + 164.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions