יחסי גומלין

יחסי גומלין
בין יצורים חיים במערכת האקולוגית
1 / 47
next
Slide 1: Slide
Design and technologySecondary EducationAge 13

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

יחסי גומלין
בין יצורים חיים במערכת האקולוגית

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

דוגמה למערכת אקולוגית
A
עצים
B
דגים ואצות
C
אלון ואלה
D
שונית אלמוגים

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

רמת הארגון בתמונה היא
A
מערכת אקולוגית
B
חברה
C
אוכלוסיה
D
אורגניזם

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

יחסי גומלין

קשרים בין המרכיבים הביוטיים במערכת אקולוגית

יחסי גומלין אלה משפיעים על מגוון המינים במערכת ועל גודלן של אוכלוסיות

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

סימולים של יחסים בין גורמים ביוטיים
  תועלת לאחד הצדדים

נזק לאחד הצדדים

אין נזק ואין תועלת

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

דג הנקאי מנקה את דגי השונית מטפיליהם
הנקאי נהנה מהמזון, הדג המנוקה נפטר מטפילים
היחס בין הגורמים (דג נקאי, דג מנוקה) הוא
A
( + , +)
B
( + , - )
C
( -,0)
D
( 0, + )

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

הנמר מקבל אנרגיה מהאנטילופה, האנטילופה מתה
סימול היחסים בין הגורמים (אריה, אנטילופה) הוא

A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( 0 , -)

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

סוגי יחסי גומלין
שיתוף (סימביוזה)
תחרות
טריפה

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

חיי שיתוף - סִימְבְּיוֹזָה

יחסי גומלין המבוססים על שיתוף הדוק בין מינים שונים
Slide 9 - Slide

This item has no instructions

סִימְבְּיוֹזָה
שלושה סוגים

הדדיות (מיוטואליזם)
קומנסליזם
טפילות

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

מוטואליזם - הדדיות
שיתוף פעולה שבו שני הצדדים מרוויחים

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

הסימול של מוטואליזם הוא
A
( + ,-)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( - , -)

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

קומנסליזם
חיי שיתוף המועילים לשותף אחד בלבד ואינם מועילים או מזיקים לאחר

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

הסימול של קומסנליזם הוא
A
( + ,-)
B
( + , 0)
C
( 0 , 0)
D
( 0 , -)

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

טפילות
תלות של יצור אחד (טפיל)
ביצור אחר (פונדקאי)

הפונדקאי איננו מרוויח דבר אלא רק מפסיד
לעיתים גורם הטפיל למותו של הפונדקאי

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

סימול טפילות הוא
(טפיל,פונדקאי)
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( 0 , -)

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

אפיפיטים, צמח נפוץ בג'ונגלים, גדלים על צמחים אחרים אך אינם מזיקים להם


A
מוטואליזם- הדדיות
B
קומנסליזם
C
טפילות

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

כשות השדות נכרך על צמח ויונק את חומרי המזון ואת המים הדרושים לקיומו
A
מוטואליזם- הדדיות
B
קומנסליזם
C
טפילות

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

הסימול של היחס בין (כשות השדות,צמח ירוק) הוא
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( - , -)

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

טריפה
אורגניזם אחד ניזון מאורגניזם שני

נרחיב על טריפה כשנדבר על שרשרת מזון*

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

סימול טריפה יהיה
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( 0 , -)

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

תחרות
משאבי הסביבה מוגבלים בכמותם, ולכן היצורים החיים באותה סביבה מתחרים על משאבים שונים כגון מזון, מים, חמצן או אור

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

שתי רמות ליחסי גומלין

א. בין פרטים מאותו המין- אוכלוסיה

ב. בין פרטים מאוכלוסיות של מינים שונים - חברה

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

סימול תחרות הוא
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( -, -)

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

 תחרות תוך-מינית
יחסי הגומלין השליליים הנפוצים  והמשפיעים ביותר

פרטים בני אותו המין צורכים בדיוק את אותם המשאבים

Slide 26 - Slide

למה?
תחרות ניצול
צריכת המשאב על ידי פרט אחד מקטינה את כמות המשאב הנותרת לפרט השני, וכך מורידה את סיכוייו לשרוד

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

תחרות הפרעה
פרטים מסויימים מונעים את הגישה למשאב  מפרטים אחרים ישירות

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

התמודדות עם תחרות

א. התנהגות טריטוריאלית
ב. חלוקה במרחב
ג. חלוקה בזמן
ד. ניצול שונה של בית הגידול


Slide 30 - Slide

This item has no instructions

התנהגות טריטוריאלית

כל פרט באוכלוסייה מתמקם בחלק ממרחב המחייה בבית הגידול, ואינו מאפשר לפרטים אחרים לחפש מזון ומחסה בחלק הזה

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

חלוקה בזמן
מינים החולקים אותו שטח, אך מחלקים ביניהם את שעות היממה
גרבילי החולות יוצאים לחפש אחר מזון בשעות הלילה המוקדמות, באזורים חשופים יחסית מצמחייה. רק אחרי שמסיימים מתחילים גרבילי החוף לצאת ולחפש מזון  באזורים עם יותר צמחייה

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

חלוקה במרחב
מינים מחלקים ביניהם את שטח הפעילות בחלוקה שיכולה להתבסס על משתנים כגון אקלים, קרקע וצמחייה

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

ניצול שונה של בית הגידול

התמחות באכילת מזון מסוים או בתפישת גומחה אקולוגית שונה באותו אזור
 גירית הדבש, גירית מצויה דלק וסמור הם כולם טורפים קטנים, אך כל אחד מהם צד טרף בגודל מעט שונה, וכך כולם יכולים לגור יחדיו באותו אזור בלי להתחרות ישירות זה בזה

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

חקלאים נוהגים להקטין את מספר צמחי הכותנה הגדלים בשדה על ידי דילול הנבטים ולדלל את מספר הפרחים במיני עצי פרי שונים
?מדוע
A
מניעת תחרות על משאבים
B
למניעת טפילות
C
הפיכת קומנסליזם להדדיות
D
הפיכת הדדיות לקומנסליזם

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

כינת הראש היא דוגמה
A
ליחסי טפילות
B
ליחסי הדדיות
C
ליחסי קומנסליזם
D
ליחסי תחרות

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

צבעי הסוואה שעוזרים להימנע מטריפה הם
A
התאמה פיזיולוגית
B
התאמה מבנית
C
התאמה התנהגותית
D
מונעים תחרות

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

אמנסליזם
יחסי גומלין שבהם שותף אחד אינו מפיק תועלת ואינו ניזוק, אך כן מפריע לאחר

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

הסימול של אמנסליזם הוא
A
( + ,-)
B
( + , 0)
C
( + ,+)
D
( 0 , -)

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

קוצים שעוזרים להימנע מטריפה הם
A
התאמה פיזיולוגית
B
התאמה מבנית
C
התאמה התנהגותית
D
מונעים תחרות

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

צמחי האורן אינם מושפעים מנוכחות הנבטים על האדמה שמתחת להם, אך ההצלה והפחתת האור גורמים לעיכוב הצמיחה של הנבטים

A
קומנסליזם
B
אמנסליזם
C
הדדיות
D
תחרות

Slide 41 - Quiz

This item has no instructions

מתוך גזע הדקל מלבלבים ענפי פיקוס בנימינה. פירות הפיקוסים הגיעו בעזרת מפיצים ביוטיים (עורבים ודרורים). הפיקוס מתפתח אך אינו גורם נזק לדקל
בין הפיקוס לדקל יש
A
אמנסליזם
B
תחרות
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

מתוך גזע הדקל מלבלבים ענפי פיקוס בנימינה. פירות הפיקוסים הגיעו בעזרת מפיצים ביוטיים (עורבים ודרורים). הפיקוס מתפתח אך אינו גורם נזק לדקל
בין הפיקוס לעורבים ולדרורים יש
A
הדדיות
B
אמנסליזם
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 43 - Quiz

This item has no instructions

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

הפרשת חומרים רעילים/דוחים כדי להימנע מטריפה היא
A
התאמה פיזיולוגית
B
התאמה מבנית
C
התאמה התנהגותית
D
מונעת תחרות

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

חיקוי או העמדת פני מת כדי להימנע מטריפה
A
התאמה מבנית
B
מניעת תחרות
C
התאמה פיזיולוגית
D
התאמה התנהגותית

Slide 46 - Quiz

This item has no instructions

-
נזק
+
רווח

שותף 2
רווח
+
נזק
-
שותף 1
הדדיות
תחרות
טריפה
טפילות

Slide 47 - Drag question

This item has no instructions