Bs 2

Thema 6 ecologie en duurzaamheid 
bs 2
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6 ecologie en duurzaamheid 
bs 2

Slide 1 - Slide

Dit is geen voorbeeld van een abiotische factor
A
Grond
B
Water
C
Lucht
D
Bomen

Slide 2 - Quiz

Terugblik

Slide 3 - Slide

Deze les:

- Bs 1 hw bespreken
- Bs 2 aantekeningen
- Bs 2 hw maken
- Check
- Afsluiten

Slide 4 - Slide

HW bs 1 
Belangrijkste opdr

Slide 5 - Slide

Doel BS 2
* Je kunt een voedselketen en voedselweb maken 
* Je kunt de groepen organismen in de kringloop van stoffen onderscheiden
* Je kunt biologisch afbreekbaar afval en niet-biologisch afbreekbaar afval onderscheiden

Slide 6 - Slide

Planteneters (eten planten): konijnen bijv
Vleeseters (eter vlees): een wezel bijvoorbeeld
Alleseters: eten zowel vlees als planten

Slide 7 - Slide

Voedselketen: reeks soorten waarbij elke soort voedsel is voor de volgende soort
Schakel = elke soort in de voedselketen
- de pijlen betekent; 'gegeten door'
De eerste schakel in een voedselketen is altijd een plantensoort

Alle voedselketens samen vormen een voedselweb

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Zet de componenten goed in de voedselketen.

Slide 10 - Drag question

Producenten vs consumenten
Producenten = planten, produceert voedsel d.m.v. fotosynthese
- Fotosynthese = koolstofdioxide (co2) + water + licht -> glucose en zuurstof
- De plant maakt glucose, samen met mineralen maakt de plant hieruit alle stoffen waaruit een plant bestaat
Consumenten = dieren, consumeren energierijke stoffen uit de plant

Slide 11 - Slide

Reducenten

Afvaleters = eten dode resten van planten en dieren (afb 4)

Reducenten = bacteriën en schimmels, breken resten van afvaleters af
- geven aan de bodem/lucht; koolstofdioxide, mineralen en water

Slide 12 - Slide

Kringloop
Deze stoffen (water, mineralen en co2) komen vervolgens weer in planten terecht en zo ontstaat een kringloop van de stoffen

Biologisch afbreekbaar = afval van producten gemaakt van planten of dieren
- reducenten kunnen dit afbreken

Slide 13 - Slide

Aan het werk
- Maak de opdrachten van bs 2 zonder de samenvatting- en samenhangopdrachten
Hulp nodig? hand omhoog
Klaar? Ander hw?

Slide 14 - Slide

kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 15 - Drag question

Afsluiten
Vragen?

Slide 16 - Slide