Les 9 - 4 vwo

Vandaag
1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Vandaag

Slide 1 - Slide

Waarom willen we dit weten?
Het klimaat dat heerst in dunne laag (dampkring) bepaalt waar ijs ligt, hoe hoog zeespiegel staat, waar we voedsel kunnen verbouwen

Kortom: hoe bewoonbaar verschillende regio's op aarde zijn.

Wetenschappers: snelle klimaatverandering kan catastrofaal uitpakken voor moderne samenlevingen en het web van leven waarmee ze verweven zijn.

Slide 2 - Slide

Programma:

2.7 Natuurlijke klimaatverandering: onderzoek
2.8 Natuurlijke klimaatverandering: oorzaken
2.9 Hedendaagse klimaatverandering
2.10 Complexiteit van hedendaagse klimaatverandering
2.11 Gevolgen van hedendaagse klimaatveranderingH2. Aarde: klimaat

Slide 3 - Slide

2.7 Natuurlijke klimaatverandering: onderzoek

Slide 4 - Slide

Actualtiteitsprincipe

 • Het heden is de sleutel voor het verleden
 • Inzicht  platentektoniek, ontwikkeling leven en natuurlijke klimaatveranderingen in het verleden

Slide 5 - Slide

Paleoklimaat
 • Info tijdens laatste 2,6 miljoen jaar uit:
 • Diepzeesedimenten
 • Landijs
 • Stijfmeelkorrels
 • Koralen
 • Jaarringen

Slide 6 - Slide

3 manieren van klimaatonderzoek
1. Onderzoek naar jaarringen van bomen
2. Stuifmeelkorrels bekijken in oude veen- en kleilagen
3. Analyse van zuurstofisotopen in ijs of sedimenten

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

2.8 Natuurlijke klimaatverandering: oorzaken

Slide 9 - Slide

Negatief terugkoppelingsmechanisme
 • Kalksteen bevat koolstofdioxide
 • Bij hogere temperaturen wordt er meer kalksteen gevormd
 • Door de vorming van kalksteen is er minder CO2 in de lucht
 • Hierdoor neemt het broeikaseffect af
 • Dat leidt tot lagere temperaturen

Slide 10 - Slide

Positief terugkoppelingsmechanisme
 • Afkoeling van aarde kan versterkt worden door positieve terugkoppelingsmechanismen ; de verandering wordt versterkt
 • Voorbeeld: een grotere ijskap leidit tot een hoger albedo
 • 1. Er wordt meer zonlicht teruggekaatst
 • 2. Het wordt kouder op aarde.
 • 3. De ijslap wordt groter.

Slide 11 - Slide

Aantekening §7
3 manieren paleoklimaatonderzoek
 • Onderzoek jaarringen van bomen; brede ring warme, smalle koude.
 • Stuifmeelkorrels oude veen- en kleilagen; info hoeveel planten er konden groeien en hoe warm en nat het is geweest.
 • Analyse zuurstofitopen in polen en gletsjers; afwisseling koude en warme periode bepalen.  

Slide 12 - Slide

Aantekening §8
Negatief terugkoppelingsmechanisme
 • Kalksteen bevat koolstofdioxide
 • Bij hogere temperaturen wordt er meer kalksteen gevormd
 • Door de vorming van kalksteen is er minder CO2 in de lucht
 • Hierdoor neemt het broeikaseffect af
 • Dat leidt tot lagere temperaturen

Slide 13 - Slide

Aantekening §8
Positief f terugkoppelingsmechanisme
 • Afkoeling van aarde kan versterkt worden door positieve terugkoppelingsmechanismen ; de verandering wordt versterkt
 • Voorbeeld: een grotere ijskap leidt tot een hoger albedo
 • 1. Er wordt meer zonlicht teruggekaatst
 • 2. Het wordt kouder op aarde.
 • 3. De ijslap wordt groter.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Waarom willen we dit weten?
Het klimaat dat heerst in dunne laag (dampkring) bepaalt waar ijs ligt, hoe hoog zeespiegel staat, waar we voedsel kunnen verbouwen

Kortom: hoe bewoonbaar verschillende regio's op aarde zijn.

Wetenschappers: snelle klimaatverandering kan catastrofaal uitpakken voor moderne samenlevingen en het web van leven waarmee ze verweven zijn.

Slide 16 - Slide

Programma:

2.8 Natuurlijke klimaatverandering: oorzaken
2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken
2.10 Complexiteit hedendaagse klimaatverandering
2.11 Gevolgen van hedendaagse klimaatverandering
2.12 Beleid en the big pictureH2. Aarde: klimaat

Slide 17 - Slide

1
 • Een negatief terugkoppelingsmechanisme is een reeks van processen die in gang gezet wordt door een verandering, maar uiteindelijk die verandering tegenwerkt.

Meer CO2 in de atmosfeer. 
Planten leven op CO2, en een hogere concentratie laat planten harder groeien, waardoor ze meer CO2 opnemen. Alleen groeien planten niet zo snel als dat wij CO2 uitstoten.

Slide 18 - Slide

2
 • Het gaat om een positief terugkoppelingsmechanisme, omdat de oorspronkelijke verandering wordt versterkt.

Slide 19 - Slide

Tussenvraag: wie gaat er winnen? positief of negatief terugkoppelingsmechanisme?
Waarom?

Slide 20 - Slide

Theorie §9 t/m §12

Slide 21 - Slide

0

Slide 22 - Video

Slide 23 - Slide

Opwarming aarde door de mens
 • Bij het verbranden van regenwoud komt CO2 vrij
 • Akkers, weilanden kaatsen meer zonlicht terug
 • Meer aerosolen door verdroging

Slide 24 - Slide

Aantekening §9

Slide 25 - Slide

Interne variabiliteit
Externe variabiliteit

Slide 26 - Slide

Het IPCC probeert verandering in het klimaat te voorspellen: klimaatmodellen.


 • We begrijpen nog niet alle mechanisme
 • Voorspellen daarom moeilijk
 • 21e eeuw: tussen 0,3 en 4,3 graden celsius

Slide 27 - Slide

Als gevolg van klimaatverandering wordt een zeespiegelstijging verwacht. Gevolg landijs of zeeijs?

Slide 28 - Slide

Warmer klimaat: Nederland in de toekomst: welke andere gevolgen denkbaar?

Slide 29 - Slide

Verwerken en verdiepen

Slide 30 - Slide

Kennen:
- Aerosolen
- Klimaatmodellen
- Maatregelen om CO2 uitstoot te verminderen
- Interne & externe variabiliteit


Kunnen: 
- Aangeven waarom terugkoppelingsmechanismen onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben voor het klimaat
- Analyse maken van mondiale klimaatvraagstuk

Slide 31 - Slide