6V H16 Opslag in oplaadbare accu's/batterijen

Energie kan je opslaan in accu's, ook wel oplaadbare batterijen genoemd. Je vindt ze in smartphones, laptops, tablets, maar ook in auto's en vrachtwagens.  
En wat dacht je van de bekende "penlites" (AA of AAA)?  Deze batterijen zijn soms ook oplaadbaar. Dat scheelt weer weggooien van die kostbare en soms milieu-onvriendelijke metalen.
1 / 10
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Energie kan je opslaan in accu's, ook wel oplaadbare batterijen genoemd. Je vindt ze in smartphones, laptops, tablets, maar ook in auto's en vrachtwagens.  
En wat dacht je van de bekende "penlites" (AA of AAA)?  Deze batterijen zijn soms ook oplaadbaar. Dat scheelt weer weggooien van die kostbare en soms milieu-onvriendelijke metalen.

Slide 1 - Slide

Wanneer je een accu oplaadt, draai je de redoxreacties om die optreden bij stroomlevering. Dat lukt alleen als (1) de reactieproducten van stroomlevering aan de elektroden beschikbaar zijn en (2) de externe spanning > celspanning.

Slide 2 - Slide

Tijdens het opladen van je Li-ion accu in je smartphone reageert de reductor (meerdere antwoorden mogelijk)...
A
aan de negatieve elektrode
B
aan de positieve elektrode
C
ondanks een grotere elektrodepotentiaal dan de oxidator
D
spontaan

Slide 3 - Quiz

De celspanning van een batterij, accu of brandstofcel is
A
Ucel=Ured+Uox
B
Ucel=UredUox
C
Ucel=Uox+Ured
D
Ucel=UoxUred

Slide 4 - Quiz

Om een accu te kunnen opladen moet(en)...
A
de reactieproducten aan de elektroden beschikbaar blijven
B
de externe spanning groter zijn dan de celspanning
C
de reactieproducten aan de elektroden beschikbaar blijven of de externe spanning groter zijn dan de celspanning
D
de reactieproducten aan de elektroden beschikbaar blijven én de externe spanning groter zijn dan de celspanning

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Tijdens het opladen van een loodaccu reageert aan de positieve elektrode...
A
de oxidator lood(II)sulfaat
B
de oxidator lood(IV)oxide
C
de reductor lood(II)sulfaat
D
de reductor lood

Slide 7 - Quiz

Twee andere accutypen om te bestuderen zijn de redox flow accu (opg. 15, 16, 18, examen 2018-I: Fotonenboer) en de vloeibare metaalaccu (opg. 17).

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Net als bij batterijen, accu's en brandstofcellen reageren bij redox flow accu's...

(meer antwoorden mogelijk)
A
de oxidator aan de + en de reductor aan de - elektrode tijdens stroomlevering
B
de oxidator aan de - en de reductor aan de + elektrode tijdens stroomlevering
C
de oxidator aan de + en de reductor aan de - elektrode tijdens opladen
D
de oxidator aan de - en de reductor aan de + elektrode tijdens opladen

Slide 10 - Quiz