Vorm en functie van de stad

1 / 49
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

De groei van het aantal stadsbewoners noemen we:
A
suburbanisatie
B
verdorpeling
C
formele sector
D
verstedelijking

Slide 30 - Quiz

Wat is verstedelijking of urbanisatie?

Slide 31 - Open question

Vul het juiste woord in:
Verstedelijking is een ............... van de industrialisatie.
A
oorzaak
B
gevolg

Slide 32 - Quiz

Verstedelijking of urbanisatie
Nieuwe landbouwmachines op het platteland betekende minder werk. Veel mensen trokken naar de steden waar wel werk was. 
Die groei van steden noemen we verstedelijking of urbanisatie.

Slide 33 - Slide

H.4 par.1
welke stad is dit?
Om welke reden groeide deze stad in de 19e eeuw?Slide 34 - Slide

H. 4 par.1
maken  opgave 1 t/m 4 in je digitale boek

Slide 35 - Slide

Wat betekent het verschijnsel Suburbanisatie?
A
wegtrekken van mensen uit de stad
B
trek van het platteland naar de stad
C
dat steden aan elkaar groeien
D
weer terug keren naar de stad

Slide 36 - Quiz

Gentrificatie

Slide 37 - Mind map

Gentrification (schrijf mee!)
Goedkope, verouderde (vooroorlogse) woonwijken -> herstructurering (slopen slechtste deel + bouwen betere woningen) -> interessant voor hogere sociaal-economische klasse (jullie bv) -> stijging voorzieningenniveau

Slide 38 - Slide

Gentrificatie?

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Slide 42 - Video

goede Sociale Cohesie betekent:
A
buurtbewoners letten op elkaar
B
Individualisering van de bewoners in een wijk
C
Samenhang tussen de bewoners van een wijk
D
Buurt BBQ

Slide 43 - Quiz

Gentrificatie en sociale cohesie

Hoe kan sociale cohesie in een buurt leiden tot een grotere sociale veiligheid? 
Welke invloed heeft gentrificatie voor het vergroten van de sociale veiligheid?

Slide 44 - Slide

Hoe kan sociale cohesie in een buurt leiden tot een grotere sociale veiligheid?

Slide 45 - Open question

Welke invloed heeft gentrificatie voor het vergroten van de sociale veiligheid?

Slide 46 - Open question

Weg uit de stad.
suburbanisatie
wens: platteland rond steden niet volbouwen!
  •  aanwijzen groeikernen
  • compacte stad
  • Vinex wijken

Slide 47 - Slide

Suburbanisatie
  • Groeikernen: kleine steden mochten groeien
  • Compacte stad: oude industrie sloopt en nieuwbouw.
  • Vinex-wijken: nieuwbouw aan de rand van de steden

Slide 48 - Slide

H. 4 par.2
LB-54
maken  opdrachten 1 t/m 7

Slide 49 - Slide