H6.3+ Hoe kan een land zich ontwikkelen?

H6 P6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
P178-181
1 / 31
next
Slide 1: Slide
EconomieVoortgezet speciaal onderwijs

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H6 P6.3 Hoe kan een land zich ontwikkelen?
P178-181

Slide 1 - Slide

herhaling 6.2
Arm zijn is arm blijven?

Slide 2 - Slide

Geef 3 oorzaken van onderontwikkeling

Slide 3 - Open question

Waarom lenen ontwikkelingslanden bij de wereldbank en niet bij rijke westerse landen?

Slide 4 - Open question

Ontwikkelingslanden kunnen zelf de vicieuze cirkel doorbreken
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Hoe kun je een vicieuze cirkel van armoede in een ontwikkelingsland het beste doorbreken?
A
Door noodhulp.
B
Door structurele hulp.

Slide 6 - Quiz

6.3 hoe kan een land zich ontwikkelen
In deze PowerPoint-presentatie leer je:
  • welke maatregelen ontwikkelingslanden vooruithelpen
  • waarom afspraken over vrijhandel lastig zijn
  • wat voor soorten hulp er zijn

Slide 7 - Slide

Microkrediet
Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken.

Slide 8 - Slide

Microkredieten:
  • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren.
  • worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat is mikrokrediet?

Slide 11 - Open question

Internationaal Monetair Fonds

Organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geven gewone leningen aan ontwikkelingslanden. 

Dat gebeurt vaak tegen gunstige voorwaarden, zoals een lage rente of een langere periode van terugbetalen. Ook wordt soms de lening (of een deel ervan) kwijtgescholden.

Slide 12 - Slide

Wisselende inkomsten

Veel ontwikkelingslanden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de export van landbouwproducten en grondstoffen.

Bij de handel in deze producten kunnen de prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen. Daardoor hebben ontwikkelingslanden wisselende exportinkomsten en de importerende landen wisselende kosten.

Slide 13 - Slide

Hoe komt het dan ontwikkelingslanden te maken hebben met wisselende inkomsten?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

Grondstoffenovereenkomst

Om grote prijsschommelingen tegen te gaan, kunnen ontwikkelingslanden en de landen die hun producten en grondstoffen exporteren met elkaar grondstoffenovereenkomsten afsluiten. 

Dat zijn afspraken die bedoeld zijn om de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiel te houden.

Slide 16 - Slide

Buffervoorraden


Om de prijzen van grondstoffen stabiel te houden kunnen landen die die grondstoffen leveren buffervoorraden aanleggen. Daarmee kunnen ze het aanbod afstemmen op de vraag op de wereldmarkt.

Slide 17 - Slide

Waarom werken ontwikkelingslanden met een buffervoorraad?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

Ontwikkelingssamenwerking

Met ontwikkelingssamenwerking werken rijke landen en ontwikkelingslanden wereldwijd samen om de welvaart in landen met een economische achterstand duurzaam te vergroten.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Soorten hulp

Structurele hulp - Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken, zodat de arme landen economisch zelfstandig worden.

 
Bilaterale hulp - Als het ene land rechtstreeks hulp biedt aan een ander land.

Slide 22 - Slide

Gebonden hulp - Hulp waaraan voorwaarden zijn verbonden

Ongebonden hulp - Het ontvangende land is vrij om te bepalen waaraan ze het geld besteedt.

Noodhulp - Bij een natuurramp, extreme voedseltekorten of oorlog geven rijke landen dit vaak. Noodhulp is altijd hulp op korte termijn.

Slide 23 - Slide

Hoe kun je een vicieuze cirkel van armoede in een ontwikkelingsland het beste doorbreken?
A
Door noodhulp.
B
Door structurele hulp.

Slide 24 - Quiz

Ongebonden hulp wil zeggen dat er geen voorwaarden gesteld zijn.
A
waar
B
niet waar

Slide 25 - Quiz

Wat is bilaterale hulp?

Slide 26 - Open question

Wat is mikrokrediet?

Slide 27 - Open question

Bij een grondstoffenovereenkomst willen beide landen de prijzen stabiel houden.
A
waar
B
niet waar

Slide 28 - Quiz

Hoe komt het dan ontwikkelingslanden te maken hebben met wisselende inkomsten?

Slide 29 - Open question

Waarom werken ontwikkelingslanden met een buffervoorraad?

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Video