H8.3 Borp

Welkom
4 MAVO ||  2022-2023

Hoofdstuk 8 - ontwikkelingslanden1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom
4 MAVO ||  2022-2023

Hoofdstuk 8 - ontwikkelingslandenSlide 1 - Slide

Programma
 • Vorige les
 • Lesdoelen
 • Theorie
 • Aan de slag
 • Evaluatie

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen dat noodhulp soms noodzakelijk is.
 • Je kunt uitleggen dat structurele hulp belangrijk is voor economische groei in een ontwikkelingsland.
 • Je weet hoe ontwikkelingslanden geld kunnen lenen.
 • Je kunt uitleggen hoe ontwikkelingslanden meer zekerheid kunnen krijgen over hun exportinkomsten.Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat is een microkrediet?
Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken. 

 •  vaak hoge rente want hoog risicoSlide 6 - Slide

Waarom zou men microkredieten verstrekken aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden?

Slide 7 - Open question

Doel microkrediet

Microkredieten:
 • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren.
 • Deze worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee. 


Slide 8 - Slide

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verstrekken gewone leningen aan ontwikkelingslanden.
Dat gebeurt vaak tegen gunstige voorwaarden, zoals een lage rente of een langere periode van terugbetalen. 
Ook wordt soms de lening (of een deel ervan) kwijtgescholden.


Slide 9 - Slide

Wisselende inkomsten

 • Veel ontwikkelingslanden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de export van landbouwproducten en grondstoffen.

 • Bij de handel in deze producten kunnen de prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen. 

 • Daardoor hebben ontwikkelingslanden wisselende exportinkomsten en de importerende landen wisselende kosten. 

Slide 10 - Slide

Hoe proberen ontwikkelingslanden de prijs te stabiliseren?

Slide 11 - Open question

Grondstoffenovereenkomst
Om grote prijsschommelingen tegen te gaan, kunnen ontwikkelingslanden en de landen die hun producten en grondstoffen exporteren met elkaar grondstoffenovereenkomsten afsluiten.

Dat zijn afspraken die bedoeld zijn om de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiel te houden. 

De landen die grondstoffen leveren, kunnen bijvoorbeeld buffervoorraden aanleggen. Daarmee kunnen ze het aanbod afstemmen op de vraag op de wereldmarkt. 


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Ontwikkelingssamenwerking

 • Met ontwikkelingssamenwerking werken rijke landen en ontwikkelingslanden wereldwijd samen om de welvaart in landen met een economische achterstand duurzaam te vergroten. 
 • Duurzaam = op de langere termijn

Slide 14 - Slide

Soorten hulp
 • Structurele hulp
 • Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken, zodat de arme landen economisch zelfstandig worden.
 • Gebonden hulp: aan de hulp zijn voorwaarden verbonden.
 • Ongebonden hulp: het ontvangende land mag zelf bepalen waaraan het het geld besteedt.Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Noodhulp = 
hulp bij natuurrampen of oorlogen
 • door het leveren van bijvoorbeeld:
 • voedsel
 • medicijnen
 • dekens
 • tenten.

 • Noodhulp geven is soms lastig door:
 • conflicten tussen bevolkingsgroepen
 • gebrek aan een goede infrastructuur.
Slide 18 - Slide

Aan de slag
Maken H8.3
Zachtjes overleggen! / Aan docent vragen
Klaar? Nakijken
Niet af? Huiswerk!


Slide 19 - Slide