1 - de ontkenning

De ontkenning
Le 21 avril 2021
Klas 1 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De ontkenning
Le 21 avril 2021
Klas 1 

Slide 1 - Slide

Planning du jour 
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan korte Franse zinnen zelfstandig ontkennend maken.
Activités
- Voorkennis activeren                  5 min.
- Texte: Je m'appelle Jessica      10 min.
- Théorie: De ontkenning             15 min.
- Faire des exercices                      10 min.

Slide 2 - Slide

Le verbe aller
1. Het werkwoord aller betekent                A) zijn (c)      B) gaan (m)
2. Je .....                                                                  A) vais (a)     B) vas (h)
3. Nous .....                                                            A) allons (i)  B) allez (a)
4. Elle .....                                                               A) vas (i )       B) va (s)
5. Ils ......                                                                 A) ont (s)       B) vont (o)
6. Het werkwoord aller + infinitief heet   A) futur (n)   B) passé (e)

Le mot français: ...............
Dit woord past bij het thema van dit hoofdstuk omdat .................
timer
3:00

Slide 3 - Slide

Voor de online leerlingen:
Wat was het woord dat verscheen?

Slide 4 - Open question

ALLER - GAAN

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

La négation - De ontkenning
Hoe maak ik een Franse zin ontkennend?​

De ontkenning in het Frans bestaat uit twee delen: ne + pas. 

Om zinnen ontkennend te maken, zet je het eerste deel 
van de ontkenning (ne) vóór de persoonsvorm en het 
tweede deel (pas) direct achter de persoonsvorm.

Ik ga niet naar huis. – Je ne vais pas à la maison.

Slide 10 - Slide

La négation - De ontkenning
Attention!
Als de persoonsvorm begint met een klinker of een stomme h dan verandert ne in n’.​

Zij heeft niet gepraat. – Elle n’a pas parlé.


Slide 11 - Slide

Le hamburger 

Slide 12 - Slide

Les lunettes

Slide 13 - Slide

Stappenplan
1: Bepaal wat de persoonsvorm in de zin is.

2: Plaats ne voor de persoonsvorm.

3: Plaats pas achter de persoonsvorm.

Slide 14 - Slide

La negation - De ontkenning
Quoi?             Maak de Franse zinnen ontkennend
Comment?  Individuellement
Résultat?     On corrige les phrases directement en classe
Temps?         5 minutes maximum

Slide 15 - Slide


Maak de zin ontkennend:
Nous parlons français.

Slide 16 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Elle chante une chanson.

Slide 17 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Charlotte a un chien.

Slide 18 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Il a 13 ans.

Slide 19 - Open question

Au travail / Devoirs
Quoi?            Fais exercice 16C.2, 16C.3 + exercice 16D
Comment? Individuellement
Résultat?    We kijken samen na
Temps?       10 minutes
Prêt?             Apprends la grammaire Apprendre 5 + les mots de Apprendre 6  

Deadline pour le 28 avril:
Fais exercice 16D + 18
Apprends Apprendre 5 + 6 
timer
10:00

Slide 20 - Slide

Exit ticket
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan Franse zinnen met het werkwoord 'aller' ontkennend maken.


Slide 21 - Slide