Ontwikkeling van het jonge kind Les 1

Ontwikkeling van het jonge kind
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch handelenSecundair onderwijs

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Ontwikkeling van het jonge kind

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog over...
Baby
Peuter
Kleuter
Lagereschoolkind

Slide 2 - Slide

Lesdoelen: ontwikkeling
  • Ik begrijp het begrip 'ontwikkelingspsychologie'
  • Ik weet dat de ontwikkeling afhangt van verschillende factoren zoals nurture - nature - zelfbepaling
  • Ik begrijp het onderscheid continue en discontinue verandering
  • Ik ken de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de onderverdelingen

Slide 3 - Slide

Inleiding ontwikkeling
  • De mens wordt prematuur geboren
  • Ontwikkelingspsychologie = wetenschap die zich buigt over het ontwikkelingsproces vanaf de bevruchting tot het overlijden beschreven in verschillende levensloopfasen en ontwikkelingsdomeinen. 

Slide 4 - Slide

Maak een schema/tekening die de definitie van ontwikkelingspsychologie voorstelt

Slide 5 - Open question

Hoe je je ontwikkelt hangt af van verschillende factoren

Slide 6 - Slide

Welke factoren spelen een rol of iemand snel kan lopen: nurture - nature - zelfbepaling?
nurture
nature
zelfbepaling

Slide 7 - Poll

Welke factoren spelen een rol of een kind met poppen of auto's speelt: nurture - nature - zelfbepaling?
nurture
nature
zelfbepaling

Slide 8 - Poll

Welke factoren spelen een rol of een kind slim is: nurture - nature - zelfbepaling?
nurture
nature
zelfbepaling

Slide 9 - Poll

Continue en discontinue verandering
  • continue verandering: ontwikkeling verloopt geleidelijk bv. menselijk lichaam groeit geleidelijk.
  • Discontinue verandering: ontwikkeling verloopt in aparte stappen die duidelijk te onderscheiden zijn bv. zindelijk of niet zindelijk

Slide 10 - Slide

Ontwikkelingsdomeinen
= deelgebieden waarin de mens zich kan ontplooien

  • Oefening: maak een samenvatting van de 3 ontwikkelingsdomeinen. (Boek KB pp 69-70)

Slide 11 - Slide

Klassikale oefening
oefening: ontwikkelingskaartjes

Slide 12 - Slide