Inleiding SE kleuter

Inleiding SE kleuter
1 / 11
next
Slide 1: Slide
PAHSecundair onderwijs

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Inleiding SE kleuter

Slide 1 - Slide

Ontwikkelingsfase

Slide 2 - Mind map

Wat is de ontwikkelingsgrens van de kleuter?

Slide 3 - Open question

Ontwikkelingsvormen
Ontwikkelingsebieden
Ontwikkelingsfactoren
Ontwikkelingsrichting
Nature
Fysieke ontwikkeling
Zelfbepaling
Groeien
Leren
Progressie
Cognitieve ontwikkeling
Nurture
Socio-emotionele ontwikkeling
Achteruitgang
Rijpen

Slide 4 - Drag question

Ontwikkelingsgebied

Slide 5 - Mind map

Fysieke ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Socio-emotionele ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Geheugen
Lichamelijke groei + rijping
Sensoriek
Denken
Emotionele ontwikkeling
Identiteitsontwikkeling
Taal
Grove motoriek
Waarneming
Morele ontwikkeling
Seksuele ontwikkeling
Ontwikkeling van de wil
Fijne motoriek

Slide 6 - Drag question

Ontwikkelings-
deelgebied

Slide 7 - Mind map

Van welke wetenschapper gebruiken we de theorie voor de identiteitsontwikkeling?
A
Erikson
B
Harlow
C
Piaget
D
Kellog

Slide 8 - Quiz

Wat is de theorie van Erikson?

Slide 9 - Open question

Wat is het conflict van de kleuter?
A
Vertrouwen VS Wantrouwen
B
Autonomie VS schaamte en twijfel
C
Competentie VS minderwaardigheid
D
Initiatief VS schuldgevoel

Slide 10 - Quiz

Welke ontwikkelingsfactor is bepalend om door de crisis / het conflict te gaan?
A
Nature
B
Nurture
C
Zelfbepaling
D
Alle drie

Slide 11 - Quiz