2.1: Economische verschillen tussen Mexico en de VS

2.1: Economische verschillen VS - Mexico
-Bespreken huiswerk
-Uitleg BBP en andere indicatoren
-Verder met lesson up
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare school

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

2.1: Economische verschillen VS - Mexico
-Bespreken huiswerk
-Uitleg BBP en andere indicatoren
-Verder met lesson up

Slide 1 - Slide

Huiswerk
De internationale armoedegrens is volgens de Wereldbank een inkomen lager dan $ 1,90 per dag. Waarom is de internationale armoedegrens geen goede indicator om Mexico en de VS met elkaar te vergelijken?

Slide 2 - Slide

Huiswerk
De tertiaire sector (of dienstensector) heeft een omvang van 60% van de beroepsbevolking in Mexico en is dus behoorlijk groot. Toch kun je hier niet direct uit afleiden hoe ontwikkeld een land is. Waarom niet?

Slide 3 - Slide

Huiswerk
De tertiaire sector (of dienstensector) heeft een omvang van 60% van de beroepsbevolking in Mexico en is dus behoorlijk groot. Toch kun je hier niet direct uit afleiden hoe ontwikkeld een land is. Waarom niet?

Slide 4 - Slide

Uitleg
Hoe meet je economische verschillen tussen landen? 

--> Er zijn een aantal indicatoren
--> De meest gebruikte indicator is het BBP per hoofd

Slide 5 - Slide

Economische verschillen meten
Economische verschillen meten:

Alle inkomens optellen
Delen door het aantal inwoners

= BNP per hoofd of BBP per hoofd

Let op: Verschil met BBP!

Engels: GDP per capita

Slide 6 - Slide

Verschil BBP en BNP
BBP: Bruto binnenlands product
--> Alles wat binnen een land verdient wordt

BNP: Bruto nationaal product
--> Ook de inkomsten van bedrijven in het buitenland

Slide 7 - Slide

Geef een reden waarom het BNP per hoofd niet geschikt is om economische verschillen tussen landen aan te tonen.

Slide 8 - Mind map

Nadelen BNP/hoofd
Nadelen van het meten van welvaart door middel van het BNP per hoofd:

- Het is een gemiddelde; er kan een kleine, zeer rijke groep zijn
- Het kan regionaal verdeeld zijn
- Het meet geen koopkracht 
- De informele sector wordt niet meegenomen


Slide 9 - Slide

Met welke indicator meet je nog meer economische verschillen tussen gebieden?

Slide 10 - Mind map

Vorige les
-Welvaart normaal gesproken gemeten met BBP per hoofd
-Geen volledig beeld
-Ook andere indicatoren nodig

Slide 11 - Slide

Overige indicatoren
- HDI: Human development index (analfabetisme, levensverwachting, bbp per hoofd)

Overig
- Verdeling beroepsbevolking (primaire, secundaire & tertiaire sector)
- Toegang tot drinkwater, gezondheidszorg, internetaansluitingen, voedselsituatie 

Slide 12 - Slide

Soorten landen
In klas 3: 
-de wereld bestaat uit 3 soorten landen
-elk land heeft zijn eigen taak in het wereldsysteem
-Centrum, semi-perferie, periferie

Slide 13 - Slide

In het systeem heeft elk land zijn eigen taak

Slide 14 - Slide

Verbind de juiste afbeeldingen/landen met Centrum, Semi-Periferie en Periferie
Centrum
Semi-Periferie
Periferie
Nederland
Mexico
VS
Brazilië
Nicaragua
Niger
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector

Slide 15 - Drag question

Landen indelen op basis van welvaart:
Centrum: Rijke landen, veel mensen werken in tertiaire sector

Semi-Periferie: 

Periferie: Arm, afhankelijk van andere landen, veel mensen werken in de primaire sector

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link