1.2: Economische verschillen tussen Mexico en de VS

1.2: Economische verschillen VS - Mexico
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

1.2: Economische verschillen VS - Mexico

Slide 1 - Slide

 
Je kent de belangrijkste economische kenmerken van de VS en Mexico.
Je weet waardoor de VS uitgroeide tot een centrumland.
Je weet waarom Mexico tot voor kort tot de periferie behoorde.
Je kent het centrum-periferie model
Leerdoelen:

Slide 2 - Slide

Lees paragraaf 1.2
timer
5:00

Slide 3 - Slide

De hoeveelheid goederen of diensten die je voor een bepaald bedrag kunt kopen.
Het totale inkomen van een land, gedeeld door het aantal inwoners.
De waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in een land worden geproduceerd.
Arm, achtergebleven gebied dat afhankelijk is van het centrum.
Het aantal mensen in een land dat kan en wil werken in de leeftijd van 15-65 jaar.
Gebied dat tussen het centrum en de periferie valt.
Het land of gebied met de meeste rijkdom en macht
periferie

semiperiferie
centrum
beroepsbevolking
koopkracht
gemiddeld inkomen
bruto binnenlands product (bbp)

Slide 4 - Drag question


Met welke indicatoren kun je economische
verschillen tussen landen meten?

Slide 5 - Mind map

Economische verschillen meten
Economische verschillen meten:

Alle inkomens optellen: aantal inwoners
= BNP per hoofd of BBP per hoofd

Let op: Verschil BNP / BBP!

Engels: GDP per capita
(Gross Domestic Product)

Slide 6 - Slide

Geef een reden waarom het BNP per hoofd
minder geschikt is om economische verschillen
tussen landen aan te tonen.

Slide 7 - Open question

Nadelen BNP/hoofd
Nadelen van het meten van welvaart door middel van het BNP per hoofd:

- Het is een gemiddelde; er kan een kleine, zeer rijke groep zijn
- Het kan regionaal verdeeld zijn
- Het meet geen koopkracht 
- De informele sector wordt niet meegenomen


Slide 8 - Slide

Overige indicatoren:
- HDI: Human development index (analfabetisme, levensverwachting en BNP per hoofd)

Overig
- Verdeling beroepsbevolking (primaire, secundaire & tertiaire sector)
- Toegang tot drinkwater, gezondheidszorg, internetaansluitingen, voedselsituatie (Atlas: ontwikkelingskenmerken)

Slide 9 - Slide

Verbind de juiste afbeeldingen/landen met Centrum, Semi-Periferie en Periferie
Centrum
Semi-Periferie
Periferie
Nederland
Mexico
VS
Brazilië
Nicaragua
Niger
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector

Slide 10 - Drag question

Landen indelen op basis van welvaart:
Centrum: Rijke landen, veel mensen werken in tertiaire sector

Semi-Periferie: Landen met grote industrie sector, groeiende en krimpende primaire sector. 

Periferie: Arm, afhankelijk van andere landen, veel mensen werken in de primaire sector

Slide 11 - Slide

Geef voorbeelden van
landen in de periferie

Slide 12 - Mind map

Geef voorbeelden van landen
in de semi-periferie

Slide 13 - Mind map

 maken t/m 1.2
Lezen en maken t/m 1.2

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link