De ontwikkeling stimuleren: welbevinden en betrokkenheid

De ontwikkeling stimuleren: welbevinden en betrokkenheid
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch handelenSecundair onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

De ontwikkeling stimuleren: welbevinden en betrokkenheid

Slide 1 - Slide

Hoog welbevinden
Laag welbevinden
ontspannen houding
expressieve stralende blik
plezier hebben
spontaan babbelen, zingen
genieten van lichamelijk contact
aan de kant zitten, teruggetrokken
gespannen houding
boos of angstig
zichzelf of anderen pijn doen

Slide 2 - Drag question

hoge betrokkenheid
Lage betrokkenheid
geconcentreerd bezig zijn, tijd vergeten
nauwkeurigheid, aandacht voor details
doorzetting, weinig afleiding
geboeid en gefascineerd zijn
wegdromen, staren
passieve houding
geen interesse tonen
niet op onderzoek uitgaan

Slide 3 - Drag question

Lesdoelen
 • Ik begrijp dat een kind zich goed moet voelen om zich goed te ontwikkelen.
 • Ik herken signalen van een hoog/laag welbevinden en betrokkenheid
 • Ik kan factoren herkennen die het welbevinden en de betrokkenheid van een kind kunnen beïnvloeden.

Slide 4 - Slide

Ontwikkeling stimuleren
 • taak van de kinderbegeleider
 • kinderen die zich goed voelen en aandachtig met iets bezig zijn ontwikkelen zich optimaal
 • doorheen heel de dag stimuleren!
 • aanbieden van zorgzame speelomgeving: 5 bouwstenen van educare (filmpje)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat is de kern van de pedagogiek educare?
A
Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
B
Het negeren van de behoeften van kinderen.
C
Het ontmoedigen van zelfexpressie.
D
Het bestraffen van ongewenst gedrag.

Slide 7 - Quiz

Waarom is het belangrijk dat een goed zich goed voelt en aandachtig met iets bezig is?

Slide 8 - Open question

Welbevinden en betrokkenheid meten
 • Observatieschalen: ZiKo en MeMoQ 
 • ZiKo = observatieschalen om welbevinden en betrokkenheid te meten
 • MeMoQ = instrument om de pedagogische kwaliteit van kinderopvang voor baby's en peuters te meten 
 • MeMoQ dimensie 1: welbevinden meten en hierop afstemmen
 • MeMoQ dimensie 2: betrokkenheid meten en hierop afstemmen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Gevolgen van een hoog welbevinden en hoge betrokkenheid
 • zelfvertrouwen
 • ontwikkelt zelfsturing
 • kind is weerbaar
 • hoog zelfwaardegevoel/ eigenwaarde / ertoe doen

Slide 11 - Slide

Factoren die welbevinden en de betrokkenheid stimuleren pp 139-140
Maak een schema van de factoren die invloed hebben op het welbevinden en betrokkenheid. Geef voorbeelden van jouw stageplaats.

Ga op zoek naar 3 voorbeelden van materiaal, thema's en activiteiten die prikkelend kunnen zijn voor peuters op jouw stageplaats

Slide 12 - Slide

Wat heb ik geleerd vandaag?

Slide 13 - Open question