2V 3 april

2V make sure you keep your laptops in your backpack
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

2V make sure you keep your laptops in your backpack

Slide 1 - Slide

Lesson goal
At the end of today's class, you know how to place adverbs correctly in an English sentence.

Slide 2 - Slide

To do:
What? choose one of the given options
Option 1: work on Unit 6 lesson 2 exercises: 7,8,9 
Option 2: work on Unit 6 word order with the teacher
How? option 1 in pairs or alone
option 2 is with the teacher
Time: 20 minutes
Done: work on the rest of Unit 6 lesson 1,2,4 and 5 

Let op: je moet van lesson 4 en 5 niet alle opdrachten te maken zie peppels
timer
20:00

Slide 3 - Slide

Make your choice now
Option 1: by yourself
Option 2: with teacher

Slide 4 - Poll

Word order: position of adverbs
1. Adverbs of time and place

2. Adverbs of manner

3. Adverbs of frequency

Slide 5 - Slide

Adverbs of time and place
- Komen aan het einde van de zin
vb: I have to charge my e-bike battery tonight.

Bij plaats en tijd in de zin, komt plaats voor tijd.
vb: Dad ordered a solar car from Germany last week

Slide 6 - Slide

Adverbs of manner
Geven aan hoe iets gebeurt, zoals very/really/terribly:
- komen voor het woord waarvan ze iets zeggen, als dat woord een bijvoeglijk naamwoord (adjective) of bijwoord (adverb) is.
vb: I'm very angry with you. 
- Als het bijwoord iets zegt over een werkwoord komt het: aan het einde van de zin of voor het hoofdwerkwoord.
vb: Henry left the shop quietly
vb 2: We nervously waited for the train.
Slide 7 - Slide

Adverbs of frequency
Bijwoorden die aangeven hoe vaak iets voorkomt zoals always/never/usually/often komen:

- voor het hoofdwerkwoord:  I always walk to school. 

- na een vorm van to be: We are usually on time. 

Slide 8 - Slide

Which one is correct?
A
I quietly did my homework
B
I did my homework quietly.
C
Quietly, I did my homework.

Slide 9 - Quiz

(never) I have been to Austria.

Slide 10 - Open question

(terribly) I am sorry.

Slide 11 - Open question

What went well in today's class?
What should we do differently?

Slide 12 - Open question

Lesson goal
At the end of today's class, you know how to place adverbs correctly in an English sentence.

Slide 13 - Slide