H3_SK_HerhalenH4.2_Wk15_Les1

1 / 22
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
  • Opening les
  • Controle boeken en huiswerk
  • Weektaak
  • Leerdoelen
  • Keuze momenten
  • Aan opdrachten werken
  • Afsluiten les

Slide 2 - Slide

Vanaf nu de volgende afspraken
Aan het werk en mee doen als:
- Je gaat volgend jaar naar het MBO en je hebt een voldoende nodig voor scheikunde
- Je volgend jaar naar HAVO4 gaat met een N-profiel (NT of NG).

Een ander vak doen (dus echt aan school werken):
- Je blijft zitten.
- Je gaat naar het MBO en je kan scheikunde bevriezen.
- Je gaat naar HAVO4 met een M-profiel (EM of CM)

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
- Ik kan uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn en ik kan voorbeelden noemen.
- Ik kan uitleggen wat biobrandstoffen zijn en ik kan voorbeelden noemen.
- Ik kan uitleggen hoe waterstof als brandstof gebruikt kan worden.
- Ik kan uitleggen wat het versterkte broeikaseffect is.
- Ik kan uitleggen hoe zure regen ontstaat en wat de gevolgen zijn van zure regen.

Slide 4 - Slide

Fossiele brandstoffen
Aardolie

Steenkool

Aardgas

Slide 5 - Slide

Nadeel van fossiele brandstoffen
Het broeikaseffect:
Deel warmte kan weg.                           Warmte kan niet weg, gevolg opwarming

Slide 6 - Slide

Nadeel van fossiele brandstoffen
Oorzaak: Broeikasgassen, zoals koolstofdioxide.

Slide 7 - Slide

Nadeel van fossiele brandstoffen
Andere naam (maar er wordt hetzelfde bedoeld)
Snelle koolstofkringloop                      Trage koolstofkringloop

Slide 8 - Slide

Waar komt de koolstofdioxide vandaan bij de verbranding fossiele brandstoffen?
A
Uit de lucht
B
Uit de fossiele brandstof
C
Uit het helal

Slide 9 - Quiz

Fossiele brandstoffen
Koolwaterstoffen:
- Bestaan uit koolstof
- Bestaan uit waterstof
- Bijvoorbeeld methaan, ethaan, propaan, butaan

Slide 10 - Slide

Wat is een verbrandingsreactie?
A
Een reactie van een stof met koolstofdioxide
B
Een reactie met een stof met warmte
C
Een reactie van een stof met zuurstof

Slide 11 - Quiz

Welke oxiden ontstaan er bij de verbranding van koolwaterstoffen?
A
Koolstofdioxide en water
B
Koolstofdioxide en zwaveldioxide
C
Alleen koolstofdioxide

Slide 12 - Quiz

Oorsprong fossiele brandstoffen
Steenkool: 

Aardgas: 

Aardolie:

Slide 13 - Slide

Oorsprong fossiele brandstoffen
Steenkool: 

Aardgas: 

Aardolie:

Slide 14 - Slide

Oorsprong fossiele brandstoffen
Steenkool: 

Aardgas: 

Aardolie:

Slide 15 - Slide

Organismen bestaan uit...
Koolstof
Waterstof
Stikstof
Zwavel
Fosfor

Slide 16 - Slide

Zure regen
Zure regen bestaat uit:
- Zwavelzuur (H2SO4)
- Salpeterzuur (HNO3)
Verbranding zwavel:

Vorming zwavelzuur:
2S+3O22SO3
SO3+H2OH2SO4

Slide 17 - Slide

Wat is de correcte reactievergelijking voor de verbranding van stikstof?
A
N+O2NO2
B
N+O2CO2
C
NO2N+O2

Slide 18 - Quiz

Hoe ontstaat salpeterzuur uit stikstofdioxide?
A
NO2+CO2HNO3
B
CO2HNO3
C
NO2+H2OHNO3+H

Slide 19 - Quiz

Opdrachten maken
Maken opdracht 19, 21

Slide 20 - Slide

Opdrachten bespreken
Maken opdracht 19, 21

Slide 21 - Slide

Afsluiting - Leerdoelen
- Ik kan uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn en ik kan voorbeelden noemen.
- Ik kan uitleggen wat biobrandstoffen zijn en ik kan voorbeelden noemen.
- Ik kan uitleggen hoe waterstof als brandstof gebruikt kan worden.
- Ik kan uitleggen wat het versterkte broeikaseffect is.
- Ik kan uitleggen hoe zure regen ontstaat en wat de gevolgen zijn van zure regen.

Slide 22 - Slide