5.2 and 5.4

Vijf zuilen van de Islam
geloofsbelijdenis (sjahada)
الشهادة
rituele gebeden (salat)
الصّلاة
geven aan armen (zakat)
زكاة
vasten
(ramadan)
رمضان
pelgrimstocht 
(hadj)
الحجّ
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Vijf zuilen van de Islam
geloofsbelijdenis (sjahada)
الشهادة
rituele gebeden (salat)
الصّلاة
geven aan armen (zakat)
زكاة
vasten
(ramadan)
رمضان
pelgrimstocht 
(hadj)
الحجّ

Slide 1 - Slide

5.3 Machtige heren, halfvrije boeren 

Slide 2 - Slide

Wat hebben we vorige les gedaan?

Slide 3 - Slide

Horigen
Leenmannen
Achterleenmannen
Leenheer

Slide 4 - Drag question

Het hofstelsel is (meestal) een ..........systeem
A
poltiek en cultureel
B
cultureel en economisch
C
economisch en politiek
D
sociaal en economisch

Slide 5 - Quiz

Feodaal systeem
Hofstelsel
Horigen
Domein
Economisch
Politiek
Leenman
trouw
Zelfvoorzienend
Herendiensten

Slide 6 - Drag question

§5.2 Europa wordt christelijk

Slide 7 - Slide

Mannelijke inwoner van een klooster
Hoofd van de katholieke kerk
Iemand die een positie binnen de kerk heeft
Vrouwelijke inwoner van een klooster
Iemand die het christendom wil verspreiden 
De paus
geestelijke
Missionaris
Monnik
Non

Slide 8 - Drag question

De Friezen en Saksen
 • Rond 700 woonden de Franken, Saksen en Friezen in Nederland.
 • De Franken waren christelijk, maar de Saksen en Friezen hadden natuurgoden.
 • De paus, leider van de kerk, wilde dat ook de Friezen en Saksen christelijk werden.

Slide 9 - Slide

Wat heeft Karel de Grote te maken met het thema 'Europa wordt christelijk' (5.2)?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wat heeft Karel de Grote te maken met het thema 'Europa wordt christelijk' (5.2)?

Slide 12 - Open question

Bij welk geloof hoort het?
Christendom
Islam
Beide
Mohammed
Monotheïsme
kerk
moskee
Mekka
Bijbel
Jezus
Koran

Slide 13 - Drag question

Wat weet je nog meer over de Islam?

Slide 14 - Mind map

5.4 - De opkomst van de islam
 • hoe de islam ontstond
 • hoe het Arabische rijk ontstond
 • hoe de cultuur en de samenleving in de Arabische wereld zich ontwikkelden
 • hoe de Arabische wetenschap en kunst zich ontwikkelden

Slide 15 - Slide

Polytheisme
 • In de zesde eeuw waren de Arabieren polytheïstisch
 • In de stad Mekka stond de Ka'aba: een grote zwarte steen. Op deze plaats offerden de Arabieren hun goden
 • Mekka lag op een kruispunt van handelsroutes en was een belangrijke handelsstad.

Slide 16 - Slide

Een visioen
Mohammed was een koopman uit Mekka
In een visioen vertelde een engel hem dat er maar één god is: Allah.

Slide 17 - Slide

Van Mekka naar Medina - 622Als Mohammed zijn geloof wil verspreiden, werken de mensen in Mekka hem tegen. Dus vlucht hij naar Medina.

Veel joden en christenen wonen in Medina; ook zij geloven in één God (monotheïsme).

Slide 18 - Slide

Terug naar Mekka - 630
Met zijn moslims gaat Mohammed terug naar Mekka
Mohammed verovert de stad ->
Veel inwoners van Mekka worden moslim en bij de Ka'aba mogen mensen nu alleen tot Allah bidden

Slide 19 - Slide


Wat is NIET een zuil van de Islam?
A
Minimaal een keer in je leven naar Mekka gaan
B
Regelmatig naar de kerk gaan
C
Geld schenken aan de armen
D
Vijf keer per dag bidden

Slide 20 - Quiz

Conquest
 • After Muhammad's death, spiritual and political power came into the hands of the caliphs (successors).
 • They decided to expand the Caliphate (Islamic Empire) by conquest.
 • Such a war of conquest is called a jihad, a holy war.
 • The Arab rulers were usually tolerant of Jews and Christians because they believed in the same god as Muslims.
 • Jews and Christians had to pay extra taxes to the Muslim rulers.

Slide 21 - Slide

Science and art
 • Science flourished in the Arab world.
 • Many ancient texts were translated from Greek to Arabic.
 • Thus, much knowledge from classical antiquity was preserved.

Slide 22 - Slide

Lees 5.4
Maak vragen 1 t-m 7

Slide 23 - Slide

Make the right combinations
Holy book for muslims
City from which Muhammad fled in the year 622
The god of the muslims
City to which Mohammed fled in the year 622
People who believe that Mohammed spoke the truth
Quran
Mecca
Muslims
Allah
Medina

Slide 24 - Drag question

Slide 25 - Video