Interactievaardigheden les 1

Module Interactievaardigheden: les 1
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Module Interactievaardigheden: les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

 Interactievaardigheden

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn interactievaardigheden?
A
Vaardigheden die kinderen moeten beheersen voordat ze naar de basisschool gaan
B
Toetsen die kinderen moeten maken om zo hun niveau te kunnen bepalen
C
Vaardigheden die mensen gebruiken in de omgang met elkaar
D
Het goede antwoord staat er niet tussen

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Interactievaardigheden
Interactievaardigheden zijn de vaardigheden die pedagogisch medewerkers toepassen tijdens de communicatie met alle kinderen op de groep.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 5 - Video

This item has no instructions

op welke manier stimuleer
jij de ontwikkeling van
een kind/jongere?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

6 interactievaardigheden
1. sensitieve responsiviteit (emotionele ondersteuning, veiligheid) 
2. respect voor autonomie ( kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf leren) 
3. structuren en positief leidinggeven 
4. praten en uitleggen (informatie en uitleg/instructie geven)
5. ontwikkeling stimuleren ( zone van de naaste ontwikkeling) 
6. interacties tussen kinderen begeleiden ( samen werken en samen spelen begeleiden) 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

welke interactievaardigheden zie je hier? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
autonomie
B
leiding en structuur
C
stimuleren van de ontwikkeling
D
begeleiden van onderlinge interacties

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

6 interactievaardigheden
1. sensitieve responsiviteit (emotionele ondersteuning, veiligheid) 
2. respect voor autonomie ( kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf leren) 
3. structuren en positief leidinggeven 
4. praten en uitleggen (informatie en uitleg/instructie geven)
5. ontwikkeling stimuleren ( zone van de naaste ontwikkeling) 
6. interacties tussen kinderen begeleiden ( samen werken en samen spelen begeleiden) 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

leg in 2 of 3 tallen
het onderstaande begrip uit:

Sensitieve responsiviteit 
timer
10:00

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wissel uit:

Sensitieve responsiviteit 
timer
5:00

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Geef hier een kernachtige samenvatting

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

0

Slide 15 - Video

Als je niet meer sensitief reageert op de signalen van een kind dan zal het alles uit de kast halen om toch die verbinding weer te krijgen. Als dat niet lukt zal het kind gefrustreerd raken, nog beter zijn best gaan doen, gaan gillen en huilen. Als dit aanhoudt en de (emotionele) verbinding wordt niet herstelt dan zal dit leiden tot een onveilige hechting.

Een mooi voorbeeld van dit principe zie je in het 'Still face experiment'

Je ziet het kindje samen met de moeder. Het kind geeft signalen af, de moeder reageert sensitief, spiegelt het kind en ze zijn volledig in contact. Dan draait de moeder zich om en als ze haar kind weer aankijkt, reageert ze totaal niet meer op de signalen die haar kindje afgeeft. Er is geen sociale interactie meer. Wat er dan gebeurt... Kijk zelf maar.
Hoe pas jij 
sensitieve responsiviteit 
in de praktijk toe?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Als professionele opvoeder ga je gevoelig (sensitief) in op signalen. 
Je bent warm en ondersteunend aanwezig. 
Wanneer een kind erg nieuwsgierig is, zich niet lekker voelt, onzeker is of behoefte heeft aan contact, dan moet dit gezien worden. 
Als professionele opvoeder heb je oog voor de signalen van een kind. 
Je ziet en of voelt deze en reageert snel en goed. 
Dit zorgt dat het kind zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelt.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Sensitieve responsiviteit bieden
1. contact maken
2. band opbouwen
3. oog hebben voor signalen/observeren
4. individueel aandacht geven
5. aanmoedigen en complimentjes geven

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

LOGBOEK
Houd een logboek bij hoe jij de komende week

SENSITIEF RESPONSIEF

reageert bij minimaal twee kinderen op de groep

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Hoe toon ik de interactievaardigheden aan?

Routekaart B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat:
  • Bewijsstuk: gedragsbeoordeling in de praktijk
  • TM: B1-k1-W1 (communiceren met de doelgroep)
  • volgen van deze module

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Volgende week
  • Bespreken ervaringen logboek
  • RESPECT VOOR AUTONOMIE

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Op welke manier pas jij sensitieve responsiviteit toe in jouw praktijk?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions