Introduction lesson 1T #1

1 / 12
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today's goals
- I know the rules of the English class
(ik ken de regels van de Engels klas)
- I know what is in the year planner
(ik begrijp de jaarplanner en welke toetsen ik ga maken)
- I can introduce myself in English
(ik kan mijzelf voorstellen)
- I know how my workbook works
(ik weet hoe mijn werkboek werkt)

At the end of class:

Slide 2 - Slide

Agenda
- Lesson goals (2 mins)
- Welcome to English
- Classroom rules
- Year planner
- Introductions
- How my workbook works


Slide 3 - Slide

Welcome to English
Mrs. van Duffelen-Lahoud
Magister e-mail - jede@zaam.nl
Lokaal BNC02
Aanwezig ma t/m do
Steunles Engels donderdag 14.30 - 15.15 in BNC02

Slide 4 - Slide

Regels van de Engels klas
Alle schoolregels gelden in deze klas

We hebben respect voor elkaar en ons docent
We zijn stil als ons docent / een mede leerling aan het woord is
Huiswerk is aangegeven in Magister
We gaan netjes om met onze spullen
We houden de klas netjes
Heb je een vraag - steek je hand in de lucht
Neem een altijd een leesboek mee naar de les


timer
3:00

Slide 5 - Slide

Regels van de Engels klas
Let op de tijd en de kleur  
Rood = STIL
Oranje = Je mag stilletjes praten alleen als je docent niet aan het woord is
Groen = Je mag rustig en zachtjes praten met je klasgenoot en samenwerken aan een opdracht


timer
3:00

Slide 6 - Slide

Year planner (jaarplanning)
In elke periode krijg je een aantal toetsen:
  1. Hoofdstuk 0 t/m 5 van Stepping Stones
  2. Solo presentatie
  3. Groepspresentatie 
  4. Twee leesboeken met een open boek toets
  5. Onregelmatig werkwoorden
  6. Luistertoets

Slide 7 - Slide

Introduce yourself
Je gaat jezelf snel voorstellen.
Zo doe je dat ik het Engels

My name is........
I am .... years old.
I live in .......

Slide 8 - Slide

Werkboek - wordt zo uitgedeeld
Bewaar deze boek goed.
De werkboek neem je altijd mee naar de les.
Schrijf je naam op je boek.
Let op de instructie van waar je alles in de boek kan vinden.

Slide 9 - Slide

In class work
Het is belangrijk om te weten hoe je werkboek werkt!

Complete exercises 1, 2, 3 & 4 on page 10 - 11
(maak oefeningen 1, 2, 3, en 4 op bladzijde 10 - 11)

Finished? Complete ex. 7 on p.13
(Ben je klaar? Maak ook ex. 7 op p13)

Slide 10 - Slide

Goals achieved?
- I know the rules of the English class
(ik ken de regels van de Engels klas)
- I know what is in the year planner
(ik begrijp de jaarplanner en welke toetsen ik ga maken)
- I can introduce myself in English
(ik kan mijzelf voorstellen)
- I know how my workbook works
(ik weet hoe mijn werkboek werkt)

At the end of class:

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide