§2.2 + 2.3 (2H+V)

Herhalen 2.1. + 2.2.
Tekstboek + aantekeningenschrift
1 / 44
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Herhalen 2.1. + 2.2.
Tekstboek + aantekeningenschrift

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Welke factoren beïnvloeden de ligging van steden?

Slide 4 - Open question

Wat zijn de vier kenmerken van een stad?

Slide 5 - Open question

wereldstad

megastad

hoofdstad
bestuurscentrum van land

10 miljoen inwoners

geen grote rol in wereld
 belangrijk op wereldniveau

Slide 6 - Drag question

Wat hebben verstedelijkingsgraad en verstedelijkingstempo met elkaar te maken?

Slide 7 - Open question

Hoe verandert het stedelijk patroon?
 • Aan de verstedelijkingsgraad kan je zien welk percentage van de bevolking van een land in steden woont.

 • Het verstedelijkingstempo is het percentage waarmee de verstedelijkingsgraad jaarlijks toeneemt. --> In ontwikkelingslanden vaak hoog. Vanaf 1970 trekken hier miljoenen mensen van het platteland naar de stad (verstedelijking), in bijv. Afrika en Azië. Veel jonge gezinnen trekken naar de stad en stichten een gezin, met als gevolg dat er in deze steden een groot vestigingsoverschot is. 

 • De natuurlijke groei is de voornaamste reden dat de stadsbevolking in ontwikkelingslanden zo snel groeit. 


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

vraag
Welk verschil zie je tussen de ligging van steden in de rijke en arme delen van de wereld?

antwoord
In rijke delen van de wereld zijn steden meer verspreid over land.
Stedelijk netwerk
Een groep van steden in een land die onderling op tal van terreinen verbonden zijn.

Slide 10 - Slide

Hoe is de spreiding van grote steden?
Veel ontwikkelingslanden hebben vaak één megastad, een primate city. 
Een primate city is veel groter dan de tweede stad van het land.

 • Bijvoorbeeld: Bangkok in Thailand 
(8 miljoen inwoners) is 16 keer zo groot als de tweede stad van Thailand (270.000 inwoners). 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

2.2. Spreiding steden verklaren (1)
Kenmerken van het gebied (absolute ligging)
 • vlakke vruchtbare gebieden
 • kruispunten handelswegen
 • vindplaats grondstoffen

Slide 13 - Slide

Spreiding steden verklaren (2)
Kenmerken t.o.v. andere plaatsen (relatieve ligging), zoals:
 • midden in het land, of juist aan de kust
 • goede verbindingen met andere steden
 • Brussel 'spin in het web'

Slide 14 - Slide

Spreiding steden verklaren (3)
 • Steden door koloniale verleden liggen meestal aan de kust
 • Rol steden aan de kust? Exporthaven naar moederhaven
 • Later trokken mensen van het platteland naar deze steden waardoor sommige steden uitgroeiden tot megasteden

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Leerdoelen §2.3
- Je weet hoe een westerse en niet-westerse stad is opgebouwd.

- Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.

- Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 18 - Slide

De grens tussen stad en platteland vervaagt
 • De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig minder scherp  dan vroeger.

 • Vanaf 1960 gingen stedelingen in ruim opgezette voorsteden wonen. Dit proces heet
  suburbanisatie (= proces waarbij mensen verhuizen van de stad naar het omringende gebied of platteland).
 • Nieuw is het ontstaan van steden 
langs kruispunten van wegen: de Randstad (edge-city)

De steden liggen allemaal dichtbij grote wegen (een goede verbinding met elkaar).

Slide 19 - Slide

Suburbanisatie in Amerika

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Opbouw Nijmegen
Vinex-wijk Kernhem Ede
Suburbaniatie in Nederland

Slide 22 - Slide

Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Opbouw Amerikaanse stad: Lezen 'De westerse stad verandert''

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Chinatown in New York

Slide 29 - Slide

Chinatown in Londen

Slide 30 - Slide

Lezen: ''Opbouw van de niet-westerse stad''

Slide 31 - Slide

Wat kun je zeggen over de ligging van krottenwijken in niet-westerse steden (blz 37)

Slide 32 - Open question

Steden in verandering
Steden veranderen continue, zoals New York hiernaast.

Er zit verschil in hoe een stad in een arm land zich ontwikkelt en hoe een stad in een rijk land zich ontwikkelt. 

Daar gaat deze paragraaf over.
timer
0:50

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Huiswerk
Maken opdrachten 2.3 Online
Magister > Leermiddelen > BuiteNLand 4e editie> Mag (klas) > HS 2.3

Volgende week: Google Earth opdracht

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide